Aktualności

CHODŹCIE DO ŚRODKA!

Deszcz i niepogoda nie powstrzymały mieszkańców Szczecina, którzy tłumnie zjawili się na otwarciu. ŚRODKA Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego. Mają się tam odbywać warsztaty, spotkania oraz wydarzenia sąsiedzkie. „Chcemy tworzyć to miejsce razem z okolicznymi mieszkańcami, spojrzeć na ten kawałek miasta ich oczami, a także dać im zaplecze do działania” –zapowiada Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki”, które wygrało […]

Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: Już jutro pierwsze spotkanie sąsiedzkie

Jutro swoje podwoje otwiera pierwsze takie miejsce w Szczecinie, gdzie będzie można zasięgnąć języka na temat rewitalizacji, porozmawiać, poradzić się, czy w wziąć udział w ciekawych wydarzeniach. Gospodarzem Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego „Środek”, z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 44b, jest Stowarzyszenie Edukacyjno -Artystyczne „Oswajanie sztuki”. – To miejsce ma być jednym z generatorów pomysłów, idei, […]

Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: Ruszył konkurs architektoniczny

Do 13 lipca, do godz. 15.00 trwa składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Powierzchnia obszaru opracowania konkursowego to 3,346 ha. – Konkursy architektoniczne w Szczecinie pokazały, że to dobra droga – powiedział prezydent Szczecina Piotr Krzystek. – Liczę, na duże zainteresowanie architektów […]

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Miasto Szczecin do 5 lipca czeka na NGOsy, które chciałyby przygotować i zrealizować program animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.   Miasto  oczekuje, że organizacja, której zostanie zlecone zadanie przedstawi w ofercie program animacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji, tj. kwartałów zabudowy mieszkaniowej […]

Doradca ds. rewitalizacji wybrany

Po przeanalizowaniu jedynej oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu pn. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” została ona wybrana do realizacji w/w zadań. Jedyną ofertę w w/w postępowaniu złożyła Renata Bielaszewska – Mamzer, która wraz z współpracownikiem będzie […]

Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: Głos ekspertów w debacie

Wraz z wtorkową debatą na temat alei Wojska Polskiego na odcinku od placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów zakończył się etap rozmów na temat koncepcji zagospodarowania tego odcinka. Debata, podsumowanie W odpowiedzi na list otwarty władze miasta podjęły decyzję by po raz kolejny spotkać się z mieszkańcami i omówić poszczególne etapy rewitalizacji. – Podjęliśmy decyzję […]

Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego: Wiemy kto poprowadzi punkt konsultacyjny

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki” zostało wyłonione w procedurze otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Do urzędu miasta w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta konkursowa. Po sprawdzeniu przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, czy spełnia wymogi formalne komisja konkursowa […]

Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: Zapraszamy do debaty

W związku z niegasnącym zainteresowaniem mieszkańców planami rewitalizacji alei Wojska Polskiego na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów zapraszamy na kolejne już otwarte spotkanie poświęcone temu zagadnieniu. Podczas spotkania mieszkańcy będą mieli okazję po raz kolejny zapoznać się z koncepcjami zagospodarowania tego odcinka, metodologią ich powstania oraz poznać szczegóły rozwiązania, które zdaniem mieszkańców […]