Punkt konsultacyjny


Zlokalizowany w sercu miasta ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki to przestrzeń dla mieszkańców rewitalizowanego obszaru Śródmieścia wyznaczonego osią al. Wojska Polskiego. W miejscu tym można zasięgnąć języka na temat projektu rewitalizacji, wziąć udział w wydarzeniach dotyczących Śródmieścia i partycypacji, podzielić się umiejętnościami. W ŚRODKU można będzie też dowiedzieć się więcej na temat możliwości finansowania własnych przedsięwzięć i zrealizować własną inicjatywę oddolną. Na miejscu dostępna jest także kolekcja książek dotyczących rewitalizacji i uczestniczenia w życiu społecznym, a w określone dni będzie można spotkać się z doradcą ds. rewitalizacji.

Śródmiejski Punkt Sąsiedzki, prowadzony przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki”, już teraz zaprasza na:

  • spotkania edukacyjne m.in. dotyczące Rad Osiedli czy możliwości finansowania małych inicjatyw wspólnot lokalnych;
  • warsztaty (np. urbanistyczne, szycia, fotograficzno-pocztówkowe czy miedzypokoleniowe street artowe);
  • wydarzenia tematyczne w tym: wrześniowy Park(ing) Day – szczecińska edycja globalnej imprezy oraz grudniowa wystawa dotycząca reklamy w mieście.

Śródmiejski Punkt Sąsiedzki to miejsce dla wszystkich, którzy chcą współtworzyć miejską tkankę społeczną. Zapraszamy do ŚRODKA!

Punkt konsultacyjny znajdziesz tutaj:

ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki
ul. Królowej Jadwigi 43 U1 („plomba” TBS)
E-mail:
srodek@oswajaniesztuki.pl
Nasz Facebook

Telefon:
690 323 035