Obszar

Rewitalizacji będzie poddany nie tylko odcinek alei Wojska Polskiego od Placu Szarych Szeregów do Placu Zwycięstwa. Planowane zmiany będą dotyczyć również kwartałów i ulic sąsiadujących z aleją. Rewitalizacji poddany zostanie Plac Zgody, plac u zbiegu ulicy Ściegiennego i Królowej Jadwigi, plac u zbiegu ulicy Obrońców Stalingradu i Wojska Polskiego. W celu połączenia zrewitalizowanych już kwartałów 23 i 40 zostanie zaprojektowany również odcinek ul. Śląskiej bez przejazdu (od ul. Więckowskiego do terenu za budynkami mieszkalnymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”) wraz z terenem przy budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” (do ul. Obrońców Stalingradu).