Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: duże zainteresowanie konkursem

29 wniosków wpłynęło do Urzędu Miasta o dopuszczenie do udziału w „Konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Złożone wnioski są obecnie weryfikowane.

Miasto Ilość wniosków
SZCZECIN 13
ŁÓDŹ 3
GLIWICE 3
WROCŁAW 2
GDAŃSK 1
GDYNIA 1
KOSZALIN 1
WARSZAWA 1
KRAKÓW 1
POZNAŃ 1
SKWIERZYNA 1
JAWORZNO 1

Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na 30 listopada 2017 roku. Zwycięzca, oprócz nagrody – 35 tys zł brutto, zostanie zaproszony do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zdobywca drugiej nagrody otrzyma 20 tys zł brutto, a trzech zdobywców wyróżnień po 5 tys zł brutto.

Projekt pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i został wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”. Umowa dotacyjna z Ministerstwem Rozwoju została podpisana w dniu 1 sierpnia 2016 r. Wysokość przyznanej dotacji: 3.762.090 zł. Łączna wysokość projektu (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%) wynosi 4.180.100 zł. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

 

wojskapolskiego.szczecin.eu

Centrum Informacji Miasta

Urząd Miasta Szczecin