Zabytkowy budynek odzyska dawny blask 

Zabytkowy budynek odzyska dawny blask 

Dziewiętnastowieczna willa przy ul. Królowej Korony Polskiej 20 będzie kompleksowo wyremontowana. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Inwestycje zrealizuje Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.

Budynek mieszkalny w typie willi powstał u zbiegu ul. Wawrzyniaka i Królowej Korony Polskiej w 1872 r., czyli w pierwszym etapie realizacji luksusowej dzielnicy willowej zwanej West End (Łękno). Budynek posiada w całości zachowaną oryginalną strukturę budowlaną, z widocznymi fazami rozbudowy i przekształceń budynku (główna rozbudowa w 1897 i w 1910 r.) oraz zachowany historyczny kształt parceli. Zachowała się oryginalna bryła oraz sposób wykończenia elewacji, tynki, dekoracje architektoniczne, stolarki okienne, dekarskie wykończenie okapu i werandy oraz, co unikatowe w skali miasta, oryginalne ogrodzenie z przęsłami metalowymi oraz tablicą adresową. Do osobliwości willi zaliczyć można również ciekawy zegar słoneczny z motywem bazyliszka (smoka) w szczycie zachodniej elewacji, obecnie częściowo uszkodzony.

Trwają intensywne przygotowania do modernizacji budynku. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych zlecił właśnie aktualizację dokumentacji i po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń planuje ogłosić przetarg na wykonawcę remontu.

Zakres planowanych prac jest bardzo szeroki i obejmuję m.in:

– wymianę pokrycia dachowego budynku i werandy,

– naprawę i konserwacje konstrukcji dachu budynku i werandy wraz z uzupełnieniem brakujących elementów i zdobień,

– naprawę lub wymianę podłóg strychu,

– remont konstrukcji muru pruskiego werandy,

– naprawę posadzki, ścian i sufitu werandy,

– naprawę schodów zewnętrznych,

– naprawę ścian zewnętrznych, w tym szycie ścian i przemurowywanie uszkodzeń,

– wzmocnienie fundamentów,

– izolację pionową i poziomą ścian piwnic,

– wymianę stolarki okiennej i wymianę lub odnowienie stolarki drzwiowej,

– wymianę obróbek blacharskich,

– usunięcie tynków i przywrócenie historycznego wyglądu elewacji na podstawie programu prac konserwatorskich,

– odtworzenie detali architektonicznych na elewacji,

– remont klatki schodowej,

– remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych

– wymianę przyłącza energetycznego, w przypadku stwierdzenia braku spełnienia norm,

– remont instalacji sanitarnych w częściach wspólnych, w tym w piwnicach i na klatce schodowej,

– sprawdzenie stanu technicznego i drożności kominów wraz z ewentualnymi naprawami,

– wykonanie wentylacji w pomieszczeniach, w których wentylacja jest wymagana, wraz z budową pionów wentylacyjnych,

– remont piwnic wraz z naprawą uszkodzonych belek stropowych,

– remont ciągów komunikacyjnych na terenie działki, w tym objętych nadzorem konserwatorskim,

– remont zabytkowego ogrodzenia wraz z odtworzeniem brakujących elementów i wymianą podmurówki na bloki granitowe,

– rozbiórkę istniejącego ogrodzenia z cegły oraz budowa nowego ogrodzenia stylizowanego na ogrodzenie historyczne,

W ramach remontu planuję się także odnowić zegar. Prace będą realizowane w uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.