Szczecin pozyskał miliony na remonty mieszkań

Szczecin pozyskał miliony na remonty mieszkań

W ostatnich trzech latach Szczecin pozyskał na remonty mieszkań ponad 7 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach środków Funduszu Dopłat. Uzyskane pieniądze wsparły modernizacje 88 lokali mieszkalnych. 

Od 2021 roku gminy w całej Polsce mają możliwość korzystania ze wsparcia finansowego oferowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na nowych zasadach. Co ważne oferowane przez BGK dofinansowanie jest w formie dotacji bezzwrotnych. Wprowadzone nowe zasady wsparcia finansowego objęły wolne lokale mieszkalne, stanowiące własność komunalną lub będące w dyspozycji gminy wymagające remontów lub modernizacji.

Od samego początku Miasto Szczecin we współpracy z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych oraz Szczecińskim TBS korzysta z tej możliwości pozyskania wsparcia finansowego i to w wysokości 80% kosztów remontu.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w 2022 roku zmodernizowane zostały 32 mieszkania, a kwota dotacji uzyskanej przez Szczecin wyniosła ponad 2,5 mln złotych. Z kolei w 2023 roku uzyskano dotację w wysokości ponad 2,83 mln złotych dzięki czemu możliwe było zmodernizowanie kolejnych 30 mieszkań. W lutym br. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatrywał wnioski złożone w 2023 roku. W efekcie Szczecin pozyskał kolejne środki finansowe na modernizację 26 mieszkań w wysokości ponad 1,7 mln złotych. Na rozpatrzenie przez Bank oczekują kolejne wnioski, które obejmują 45 mieszkań, a wnioskowana kwota wsparcia wynosi ponad 3,5 mln złotych.

W sumie Miasto uzyskało łączne dofinansowanie w wysokości ponad 7 mln złotych do 88 mieszkań. Dzięki pozyskanemu wsparciu możliwe było znaczne zwiększenie zakresu prac modernizacyjnych, które objęły m.in: wykonanie w lokalu łazienek z wc, zmianę starego systemu ogrzewania na bardziej ekologiczne (gazowe lub elektryczne), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Poza tym zwiększona została liczba pełnostandardowych, funkcjonalnych mieszkań, wykończonych „pod klucz” oferowanych mieszkańcom Szczecina.

Odnowione mieszkania znajdują się m.in. przy ul.: Piłsudskiego 24, Monte Cassino 3, Światowida 49 i 59, Dąbrówki 3, Nad Odrą 107, Cyryla i Metodego 29 i Dubois 16.

W miarę zwalniania się kolejnych mieszkań sukcesywnie będą składane wnioski do BGK o pozyskanie tego atrakcyjnego dla gmin dofinansowania. Jedynym ograniczeniem może być dostępność środków finansowych w Funduszu Dopłat przeznaczonych na ten cel.