Rewitalizacja w parze z zielenią. Ogłoszenie przetargu

Po ogłoszeniu przetargu na przebudowę al. Wojska Polskiego przychodzi moment na szukanie wykonawcy dla kompleksowej przebudowy sąsiedniego terenu – Kwartału 36, obejmującego ulice Małkowskiego, ks. Bogusława, Boh. Getta Warszawskiego oraz kr. Jadwigi.  Obie inwestycje wzajemnie się uzupełniają i wpisują się w strategię rewitalizacji Śródmieścia Szczecina.

 

Wykonawcy zainteresowani przebudową Kwartału 36 mają czas na składanie dokumentów do 8 stycznia do godz. 12.00 . Szczegóły w tej sprawie dostępne są na stronie internetowej Szczecińskiego TBS, spółki realizującej z tę inwestycję: www.stbs.pl

Wewnątrz kwartału planuje się kompleksowe działania inwestycyjne. Obejmować one będą m.in. budowę nowego budynku z trzydziestoma mieszkaniami, wykończonymi „pod klucz”. Spośród tych lokali, połowa przeznaczonych będzie dla osób starszych, w tym kilka dla osób niepełnosprawnych ruchowo, jedno dla wychowanków pieczy zastępczej. Nowy budynek zostanie wyposażony w windę, poruszającą się pomiędzy parkingiem podziemnym a dachem budynku. Na dachu  zaprojektowano taras przeznaczony do spacerów oraz ogród warzywny dla seniorów.

W parterze budynku zaplanowano świetlicę środowiskową, a także żłobek dla około 30. dzieci. Centralna część kwartału zostanie przeznaczona na główny plac publiczny. W ramach prac rewitalizacyjnych zaplanowano także elementy małej architektury, akcenty  rzeźbiarskie i nową zieleń. Tej zieleni będzie bardzo dużoWzdłuż głównego placu, przez środek kwartału poprowadzona będzie pergola – zielone zadaszenie, pod którym będzie miejsce spotkań mieszkańców i rekreacji. Z centralnego placu  będzie można swobodnie przemieszczać się w stronę wszystkich podwórek w tym kwartale, do każdego budynku oraz do świetlicy środowiskowej i żłobka. Centralny plac  ozdobi także mini amfiteatr, fontanna w formie posadzkowych dysz, z ławeczkami i zielenią.

Po południowej stronie biurowca Szczecińskiego TBS, w rejonie narożnika budynków frontowych przy ul. Ks. Bogusława X i Małkowskiego, powstanie ogród społeczny oraz plac zabaw dla dzieci. We wnętrzu kwartału zaprojektowano również dwupoziomowy parking podziemny na ok 150 pojazdów.  

Ogromną zaletą tej inwestycji jest wprowadzenie miejsc parkingowych do garażowca podziemnego. Dzięki temu będziemy mogli całkowicie oddać wnętrze kwartału mieszkańcom i stworzyć dla nich zieloną przestrzeń, sprzyjająca wypoczynkowi  –  zapowiada Grażyna Szotkowska, prezes Szczecińskiego TBS  –  chcemy wprowadzić wiele nasadzeń ozdobnych drzew, krzewów, bylin oraz traw. Dużą powierzchnię zieleni stanowić będą tereny zielone projektowane na dachach.

W ramach rozwiązań proekologicznych zaplanowano także budowę zbiorników wody deszczowej, do podlewania projektowanej zieleni. Na terenie inwestycji zaprojektowano  dwa podziemne przepływowe zbiorniki oraz kilka sztuk zbiorników naziemnych. Cały nawadniany obszar podzielony został na 6 sektorów, z których każdy będzie posiadał własny system sterowniczy.

W sumie powierzchnia terenów zielonych wyniesie 3 701 m2, ogrodów społecznych – 99,30 m2, a dachów zielonych – 491 m2.

Środki finansowe na przebudowę kwartału pochodzić będą ze środków własnych Spółki, z budżetu Gminy Miasto Szczecin (w tym dotacja z Funduszu Dopłat) i z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielonego w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strukturalnych.

Przyznając pieniądze spółce, EBI zaznaczyło, że po raz pierwszy w ramach inwestycji w sektorze mieszkalnictwa, a finansowanych przez Bank, w projekcie położono szczególny nacisk na zieloną infrastrukturę w tym na:  integrację dachów zielonych, systemów kanalizacji deszczowej oraz innych elementów zielonej infrastruktury. To pierwszy taki projekt zatwierdzony przez bank Unii Europejskiej w Polsce oraz pierwszy przypadek, gdy środki na ten cel uzupełniają finansowanie projektów w branży mieszkalnictwa w Europie.

 

Tomasz Klek rzecznik prasowy miasta ds mieszkalnictwa

 wizualizacje: Szczecińskie TBS