Analiza możliwości aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji

Opracowanie działań dotyczących w szczególności osób długotrwale bezrobotnych oraz po 50. roku życia wraz z propozycjami działań aktywizujących. Przygotowanie programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji i jego realizacja.