Koncepcja zagospodarowania wnętrz kwartałów zlokalizowanych przy Alei Wojska Polskiego

Opracowanie koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałów nr 9, 8, 25, 24, 38.