Rewitalizacja kamienicy przy ul. 5 lipca

W przedwojennej kamienicy przy ul. 5 Lipca 17, 17a w Szczecinie zakończył się pierwszy etap remontu, który obejmował odnowienie elewacji, wymianę okien i drzwi. Inwestycję wykonał Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.

Budynek przy ul. 5 lipca 17, 17a pochodzi z początku XX wieku. Frontowa bryła budynku jest prosta, oparta na rzucie prostokąta. Elewacja posiada symetryczny układ, z główną bramą wejściową.

Jeszcze przed wakacjami kamienica nie zachwycała swoim wyglądem. Ściany były zabrudzone i pozbawione w wielu miejscach tynku. Dziś nieruchomość jest nie do poznania. Jadąc ul. 5 lipca trudno nie zauważyć radykalnej zmiany na lepsze.

Remont budynku obejmował m.in: wykonanie prac remontowych elewacji frontowej i tylnej wraz z odtworzeniem detali architektonicznych –   odtworzono gzymsy, bonie i uzupełniono ubytki elementów dekoracyjnych o motywach roślinnych. Poza tym wykonano remont drzwi zewnętrznych do klatki nr 17, wymieniono bramę i drzwi wejściowe do budynku. Dodatkowo wymieniono stolarkę okienną w mieszkaniach i w częściach wspólnych, w tym na klatce i w piwnicy. Kolory jasno – szare dobrano w uzgodnieniu z Zespołem Miejskiego Konserwatora Zabytków tak, by podkreślić liczne elementy ozdobne na elewacji.

Wykonawcą I etapu robót była spółka Konsart. Koszt remontu wynosi ok 870 tys zł.

Zakres wszystkich robót określa dokumentacja projektowa remontu budynku przy ul. 5 Lipca 17, 17a. Obejmuje ona wykonanie prac w dwóch etapach. W pierwszym etapie robót zewnętrznych, a w drugim odnowienie dwóch klatek schodowych, wraz z wymianą instalacji elektrycznych. Drugi etap robót jest zaplanowany na przyszły rok, pod warunkiem uzyskania środków finansowych na ten cel.

W tym roku ZBiLK zamierza przeznaczyć na remonty budynków i mieszkań komunalnych w sumie ok 10 mln zł.