Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: Do końca marca wyniki konsultacji

Szczecin 27.03.2017 r.

BPM-IV.0530.105.2017.SC
Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: Do końca marca wyniki konsultacji

Jeszcze w tym tygodniu poznamy opinie rad osiedli na temat przyszłości alei Wojska Polskiego.
Konsultacje z radami będą głosem uzupełniającym badania socjologicznego przeprowadzonego w 2015 roku, które wskazało pierwszy z 4 wariantów zagospodarowania alei Wojska Polskiego jako najbardziej optymalny i odpowiadający potrzebom mieszkańców samej alei, przedsiębiorców i pozostałych mieszkańców Szczecina.

Wszystkie rady osiedla miały okazję wyrazić swoje zdanie na temat pomysłu na zagospodarowanie tego miejsca, wskazując jeden z wariantów wypracowanych przez miasto lub przekazanie Miastu własnych sugestii oraz opinii mieszkańców zainteresowanych tematem.

– Mamy nadzieję, że zgodnie z zasadą nic o nas bez nas rady osiedli skorzystały z możliwości wypowiedzenia swojego zdania na temat przyszłości alei Wojska Polskiego oraz przekazania nam ewentualnych uwag – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Tylko w drodze konstruktywnego dialogu jesteśmy w stanie wypracować kompromis.

Publikacja raportu z w/w konsultacji, jak również wszystkie wnioski, które do tej pory wpłynęły do Urzędu Miasta w sprawie rewitalizacji Alei Wojska Polskiego będą rozpatrywane i na ich podstawie zostaną podjęte kolejne kroki zmierzające do ogłoszenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w rejonie alei Wojska Polskiego.

Przypomnijmy. Przygotowanie do rewitalizacja odcinka alei od Placu Zgody do placu Szarych Szeregów trwa od 2014 roku. Założeniem projektu jest kompleksowa odnowa Wojska Polskiego w porozumieniu z mieszkańcami.

Do tej pory Miasto przeprowadziło szereg działań zmierzających do wypracowania kompromisowej koncepcji zagospodarowania tego obszaru. Były to m.in. debaty, spotkania badawcze, konsultacje społeczne.

Na przygotowanie projektu rewitalizacji alei Wojska Polskiego miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 752 090,00 zł ze środków rządowych oraz unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączna wysokość projektu (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%) wynosi 4.180.100 zł.

Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin