Co ze zdaniem mieszkańców, którzy nie wzięli udziału w badaniach socjologicznych, czy mieli okazję do wyrażenia swojego zdania, albo przedstawienia autorskiego pomysłu na to miejsce?

Badania socjologiczne zostały przeprowadzone na grupie reprezentatywnej, jednak pozostali mieszkańcy, których nie objęły badania mogli wyrazić swoje zdanie na każdym etapie przygotowań tj. podczas otwartych spotkań, konsultacji społecznych, warsztatów. Przygotowania do rewitalizacja części alei Wojska Polskiego w Szczecinie trwają od 2014 roku. Za nami są m.in. konsultacje społeczne (projekt Moje Miasto –Moja Ulica – badanie oczekiwań mieszkańców wobec przestrzeni publicznej rejonów alei Wojska Polskiego, Skolwina i Starego Dąbia, warsztaty dla dzieci i seniorów, spotkania z ekspertami, ankiety dot. opinii mieszkańców nt. Wojska Polskiego), a także badania socjologiczne i uzupełniające je konsultacje z radami osiedli.