Postępy na Placu Zwycięstwa

 

Postępy na Placu Zwycięstwa

Przebudowa Placu Zwycięstwa to ważny element inwestycji związanej z rewitalizacją śródmiejskiej części Alei Wojska Polskiego. Prace budowlane w miejscu, gdzie powstaje nowy węzeł komunikacyjny, są już mocno zaawansowane. 

Największy zakres prac prowadzony jest aktualnie w obrębie torowiska tramwajowego. Wykonane zostały podbudowy torów tramwajowych i prowadzony jest montaż szyn. W obrębie jezdni Placu Zwycięstwa częściowo wykonane zostały krawężniki. Kontynuowane są prace sieciowe i teletechniczne, a także prace związane z budową nowych chodników – przygotowaniem obrzeży, podbudów oraz układaniem płyt chodnikowych.

Informujemy jednocześnie, że wbrew obiegowej opinii i przekazom pojawiającym się w przestrzeni publicznej oraz wybranych mediach, przebudowa Placu Zwycięstwa nie obejmuje przebudowy ulicy Krzywoustego na całym jej odcinku. Pracom poddany jest tylko krótki ok. 110-metrowy odcinek torowiska tramwajowego. Wynika to ze zmiany geometrii toru oraz zmiany jego przeznaczenia. Wskazany odcinek będzie teraz wjazdem na pas autobusowo-tramwajowy, a zatem będzie mieć inną konstrukcję i podbudowę. Ograniczenia w ruchu i wygrodzenie części jezdni ulicy Krzywoustego od Placu Kościuszki, związane jest z wprowadzoną tymczasową organizacją ruchu i funkcjonującym ruchem wahadłowym tramwajów. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania blokowania przez samochody torowiska tramwajowego i oczekujących na przejazd tramwajów.

O inwestycji

Zakres prac obejmuje przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych. Przebudowane zostaną perony przystankowe na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa oraz powstanie nowy przystanek na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Przebudowie poddane zostaną ponadto nawierzchnie jezdni i chodników. Wybudowane zostanę ścieżki rowerowe. Prace obejmują również usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu. Zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne i wykonane zostaną elementy małej architektury. Zagospodarowana zostanie zieleń.

Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj realizowana jest w powiązaniu z przebudową śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 80 mln zł brutto, z czego blisko połowa to koszt przebudowy Placu Zwycięstwa. Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Zobacz też: wojskapolskiego.szczecin.eu

 

*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie