Plac Zwycięstwa – masy bitumiczne ułożone

Plac Zwycięstwa – masy bitumiczne ułożone

Dzień wcześniej niż to zakładał harmonogram, zakończyły się prace z wykonywaniem warstwy bitumicznej jezdni na Placu Zwycięstwa.

Prace prowadzone na jezdniach wokół Placu Zwycięstwa rozpoczęły się w niedzielę rano. Wykonawcy udało się je zakończyć na dzień przed zakładanym w harmonogramie terminem. Warstwa wiążąca jest już ułożona, co oznacza, że od jutra przywrócona zostanie organizacja ruchu sprzed tego etapu robót.

Rejon Placu Zwycięstwa to jednak wciąż plac budowy, dlatego przypominamy o występujących tam utrudnieniach i prosimy o zachowanie uwagi.