Oś zmian – aleja Wojska Polskiego

Projekt, przetarg, realizacja – tak, w najprostszy sposób można opisać etapy zadania inwestycyjnego związanego z nadaniem nowej jakości alei Wojska Polskiego w wyniku jej gruntownej przebudowy. Jesteśmy w połowie tej drogi, z każdym krokiem zmiany będą bardziej widoczne.

O tym, jak będzie wyglądała po przebudowie najdłuższa ulica w naszym mieście, zdecydowali sami mieszkańcy, którzy podczas licznych spotkań i konsultacji wskazali preferowany przez nich kierunek zmian. Późniejszy konkurs architektoniczny nadał tym wyobrażeniom realny kształt.

Zwycięską wizję w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego przedstawiła Pracownia Architektoniczna ARCHAID Jacek Szewczyk. Po złożeniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę wiemy już, jak ostatecznie będzie wyglądała aleja po przebudowie.

Prace zostały podzielone na trzy zadania:

I – przebudowa alei Wojska Polskiego na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów oraz zagospodarowanie 3 placów wzdłuż alei Wojska Polskiego, tj. placu Zgody, terenu pomiędzy aleją Wojska Polskiego a ulicą Ściegiennego oraz terenu u zbiegu ulicy Edmunda Bałuki i alei Wojska Polskiego.

Zadanie podzielono na 3 etapy:

– etap A – odcinek od placu Zwycięstwa do placu Zgody

– etap B – odcinek od placu Zgody do ulicy Jagiellońskiej

– etap C – odcinek od ulicy Jagiellońskiej do placu Szarych Szeregów

II– przebudowa zagospodarowania ulic sąsiednich do alei Wojska Polskiego, tj. odcinka ulicy Jagiellońskiej (od alei Piastów do alei Wojska Polskiego),

III– przebudowa zagospodarowania ulic sąsiednich do alei Wojska Polskiego, tj. odcinka ulicy Śląskiej bez przejazdu (od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”).

Co się zmieni na Wojska Polskiego?

Czeka nas uspokojenie ruchu („tempo 30 km/h”), miejsca sugerujące przejście przez obie jezdnie, dwie jezdnie jednokierunkowe jednopasowe, przedzielone pasem parkingów (skośnych pod kątem 60º w stosunku do krawędzi jezdni) wraz z zieleńcami. Nawierzchnia jezdni i zatok postojowych  będzie wykonana z kostki granitowej, a po zewnętrznych stronach obu jezdni usytuowano ciągi piesze. Wzdłuż jezdni rozmieszczone zostaną słupki uliczne oraz oświetlenie LED.

Dodatkowo wzdłuż budynków wysokich przy alei Wojska Polskiego 15-27 zaprojektowano zieleniec z nasadzeniami oraz okrągłe kwietniki. Na zakończeniu zieleńca zlokalizowana będzie wiata pełniąca funkcję zadaszenia miejskiego tj. miejsce organizacji różnego typu imprez: wystaw, targów miejskich, koncertów itp.

Plac Zgody uzyska formę ronda, wewnątrz którego zaprojektowano przestrzeń publiczną o charakterze rekreacyjnym, gdzie zlokalizowane będą zieleńce z drzewami oraz urządzenia rekreacyjne m.in. ławki, huśtawki, trampoliny.

Na placu pomiędzy aleją Wojska Polskiego, a ul. Ściegiennego („Ściana Płaczu”), projekt zakłada przebudowę i wraz z przywróceniem pierwotnej funkcji tj. placu z siedziskami i fontanną.

Bilans miejsc postojowych w alei Wojska Polskiego – 185, w sumie w obszarze objętym projektem – 229.

Kolejnym krokiem po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych ( 2020 rok) i realizacja inwestycji, która będzie kontynuacja i jedną ze składowych kompleksowych zmian w obszarze rewitalizacji.