Nowe mieszkanie dla seniorów

Nowe mieszkanie dla seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie uruchomił kolejne mieszkanie wspomagane dla seniorów. Zamieszka w nim sześć osób. Lokal znajduje się na północy Szczecina oraz został przygotowany w ramach programu „Cztery kąty na trzeci wiek”.

W lokalu zamieszka w sumie sześciu seniorów – trzy panie oraz trzech panów. Będą to osoby w wieku poprodukcyjnym, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować we własnym środowisku. W mieszkaniu seniorzy mają zapewnioną całodobową opiekę świadczoną przez opiekunów Caritas.  Mieszkańcy otrzymują wsparcie uzależnione od swojego stanu zdrowia i zgłaszanych potrzeb. Może być to przykładowo pomoc w czynnościach higienicznych, podawanie leków, ustalanie wizyt lekarskich i asysta podczas wizyt, realizacja recept, organizacja czasu wolnego, zapewnienie kontaktu z rodziną czy przyjaciółmi oraz aktywizacja dostosowana do możliwości mieszkańca.

W ramach projektu „Cztery kąty na trzeci wiek” do końca roku pokrywane są wszystkie opłaty związane z funkcjonowaniem mieszkania oraz świadczeniem usług opiekuńczych. Seniorzy pokrywają tylko koszt stawki żywieniowej oraz zakupu środków czystości.

Lokal pochodzi z zasobów TBS, ma powierzchnię ponad 170 m2. Mieszkanie znajduje się na trzecim piętrze, ale budynek wyposażony jest w windę. W mieszkaniu znajdują się jednoosobowe pokoje, dwie łazienki, wspólny salon i jadalnia oraz przestronny taras. Lokal jest pozbawiony barier i został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie na terenie Szczecina funkcjonuje 10 mieszkań chronionych wspomaganych dla seniorów. W ramach projektu „Cztery kąty na trzeci wiek” utworzono trzy z nich. W sumie we wszystkich mieszkaniach znajduje się 70 miejsc całodobowej opieki dla osób starszych.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury umieszczenia seniora w mieszkaniu można uzyskać pod nr telefonu: 91 432 84 60

Projekt „Cztery kąty na trzeci wiek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020. Wartość projektu wynosi 4 527 182,39 zł, dofinansowanie z UE 3 848 105,03 zł.