Mieszkanie za remont. Nowe rozdanie

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych wprowadza dodatkowe możliwości dla osób zainteresowanych wynajęciem mieszkania komunalnego w zamian za remont. Nowa oferta to stały wykaz takich lokali, na które do tej pory nie było chętnych. Aktualna lista już jest dostępna na stronie ZBiLK.

Stały wykaz mieszkań komunalnych w zamian za remont. Obecnie na tej liście znajduje się ponad sto mieszkań, na które do tej pory nikt nie złożył wniosku. Oferty zawierają  szczegółowe informacje dotyczące lokalu, jego położenia, powierzchni, zakresu robót remontowych oraz szacunkowy koszt ich wykonania. Dowiemy się także o wysokości czynszu najmu oraz  kosztach związanych z opłatami za media.  Oferty lokali będą dostępne do czasu wpłynięcia kompletnego wniosku. Zainteresowani wykonaniem prac remontowych i najmem danego lokalu mogą składać wnioski w dowolnym czasie, w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25. Wniosek zostanie przyjęty przez pracownika z zaznaczeniem godziny złożenia. Osoba, która złoży kompletny wniosek i spełni określone w uchwale kryteria, otrzyma skierowanie do zawarcia umowy na wykonanie remontu.

Aktualny stały wykaz znajduje się na stronie:

http://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=2016

Świeże oferty nawet dwa razy w miesiącu. Poza stałym wykazem, ZBiLK będzie również publikował oferty lokali do remontu na dotychczasowych zasadach, które obowiązują od 2020 r. Od tego czasu mieszkańcy Szczecina nie muszą już czekać po kilka miesięcy na ogłoszenie naboru wniosków na mieszkanie za remont. Wykazy są teraz publikowane nawet dwa razy w miesiącu na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej ZBiLK.

Co jest potrzebne, aby starać się o lokal za remont. Weryfikacja wniosków odbywa się w pierwszej kolejności pod kątem spełnienia podstawowych  warunków (zamieszkanie w Szczecinie, brak swojego lokalu, kryterium dochodowe). Jeżeli powyższe jest spełnione, to wniosek podlega ocenie punktowej, gdzie brane są pod uwagę takie kwestie jak m. in: okres mieszkania w Szczecinie, stan zdrowotny, liczba dzieci, a także sposób korzystania z dotychczasowego mieszkania ( za dewastacje odejmowanie sa punkty). Dodatkowe punkty są przewidziane dla młodych rodzin,  w których osoby mają nie więcej niż 35 lat.

O lokal komunalny za remont mogą się starać mieszkańcy, którzy żyją w Szczecinie i nie mają swojego m4 np. mieszkają kątem u rodziny lub wynajmują pokój od osób prywatnych. Istotnym elementem jest też kryterium dochodowe. Dochód rodziny np. trzyosobowej może się wahać między  ok 3000 zł a 6900 zł a pięcioosobowej między od ok 5000 zł do 9400 zł.

Mieszkanie wybrane – czas na remont. Termin wykonania prac wynosi 8 miesięcy (z pozwoleniem na budowę 12 miesięcy). Średni koszt takiego remontu to kilkadziesiąt tysięcy złotych. W trakcie wykonywania remontu nie nalicza się czynszu. Osoba remontująca opłaca jedynie media czyli np rachunki za gaz, prąd i zużytą wodę. Po wykonaniu remontu lokalu, podpisywana jest zasadnicza umowa najmu z osobą która go wykonała.

Od 2012 roku Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych wynajął już ponad 1300 mieszkań za remont.

Szczegółowe informacje na temat zasad najmu mieszkań można uzyskać pod numerami telefonu: 91 48 86 333  lub 91 48 86 301

Więcej na stronie zbilk.szczecin.pl