GPR dla Szczecina: Weź udział w spotkaniach

GPR dla Szczecina: Weź udział w spotkaniach

 

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz zainteresowani tematem powstającego w naszym mieście Gminnego Programu Rewitalizacji cały czas mogą wziąć udział w spotkaniach poświęconych tej tematyce. Zapraszamy!

Przypominamy. Prace nad „Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034” wkroczyły w decydujący etap: projekt dokumentu jest gotowy, a jego treść jest obecnie konsultowana z mieszkańcami. W projekcie programu znajduje się ponad 100 działań i inwestycji, planowanych do realizacji na obszarze rewitalizacji, od małych obywatelskich inicjatyw po wielkie inwestycje z szansą, między innymi, na dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Konsultacje dokumentu potrwają do 31 marca 2024 r., do godz. 15.00.

W konsultacjach można wziąć udział poprzez:

– zapoznanie się z projektem programu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem http://konsultuj.szczecin.pl oraz złożenie uwag na temat projektu programu z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego na adres e-mail: sekretariat-br@um.szczecin.pl.

– otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami każdego z podobszarów:

 

13 marca, godz. 17:00 – 19:00 – Klub Delta (filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie), ul. Racławicka 10;

 

13 marca, godz. 17:00 – 19:00 – siedziba Rady Osiedla Zawadzkiego-Klonowica, ul. Wojska Polskiego 246 (Tor Kolarski);

 

18 marca, godz. 17:00 – 19:00 – on-line;

– eksperckie dyżury telefoniczne prowadzone przez autorów opracowania, którzy będą również udzielać wyjaśnień i odpowiedzi:

– w dniu: 15 marca w godzinach 10:00 – 15:00 pod numerem telefonu: (61) 828 08 11 lub 608 241 979;

– w dniu: 21 marca w godzinach 10:00 – 15:00 pod numerem telefonu: (61) 828 08 11 lub 608 241 979.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i udziału w dyskusjach!

Więcej informacji, projekt dokumentu oraz formularze konsultacyjne dostępne na stronie:

https://konsultuj.szczecin.pl