Duże zmiany na Placu Zwycięstwa

Duże zmiany na Placu Zwycięstwa

Prace związane z przebudową infrastruktury na Placu Zwycięstwa postępują. Od najbliższego piątku kierowcy będą musieli się liczyć z dodatkowymi utrudnieniami w ruchu.

W rejonie Medicusa wykonane zostały podbudowy pod nawierzchnie jezdni, parkingu i chodników. Układane są płyty chodnikowe, krawężniki betonowe, gotowa jest nawierzchnia parkingu. Od najbliższego piątku z uwagi na prace związane z poszerzaniem pobocza pod budowę chodnika i ścieżki rowerowej, do jednego pasa ruchu zostanie zawężony prawoskręt z al. Niepodległości w kierunku Placu Zwycięstwa. Prace toczą się również w obrębie torowiska tramwajowego. Betonowane będą ostatnie fragmenty płyty torowiska. Na ukończeniu są drobne prace sieciowe – teletechniczne jak i wodociągowe. W kolejnych dniach instalowane będą elementy małej architektury. Prowadzone będą również prace przygotowawcze pod wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni.

O inwestycji

Zakres prac obejmuje przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych. Przebudowane zostaną perony przystankowe na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa oraz powstanie nowy przystanek na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Przebudowie poddane zostaną ponadto nawierzchnie jezdni i chodników. Wybudowane zostanę ścieżki rowerowe. Prace obejmują również usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu. Zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne i wykonane zostaną elementy małej architektury. Zagospodarowana zostanie zieleń.

Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj, realizowana jest w powiązaniu z przebudową śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 80 mln zł brutto, z czego blisko 40 mln zł brutto to koszt przebudowy Placu Zwycięstwa. Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA.

 

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Zobacz też: wojskapolskiego.szczecin.eu

*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie