Asfaltowanie Placu Zwycięstwa

Asfaltowanie Placu Zwycięstwa

Od najbliższego poniedziałku na Placu Zwycięstwa układana będzie nowa nawierzchnia jezdni.

Prace związane z układaniem mas bitumicznych na jezdniach w rejonie Placu Zwycięstwa, prowadzone będą od poniedziałku 23 października. W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu, roboty prowadzone będą w godzinach wieczorno-nocnych (w przybliżeniu pomiędzy 19:00 a 5:00). Tempo robót i czas ich zakończenia uzależniony będzie od warunków atmosferycznych. Wykonawca zakłada prowadzenie robót przez cały najbliższy tydzień.

O inwestycji

Zakres prac obejmuje przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych. Przebudowane zostaną perony przystankowe na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa oraz powstanie nowy przystanek na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Przebudowie poddane zostaną ponadto nawierzchnie jezdni i chodników. Wybudowane zostanę ścieżki rowerowe. Prace obejmują również usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu. Zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne i wykonane zostaną elementy małej architektury. Zagospodarowana zostanie zieleń.

Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj, realizowana jest w powiązaniu z przebudową śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 80 mln zł brutto, z czego blisko 40 mln zł brutto to koszt przebudowy Placu Zwycięstwa. Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA.

 

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Zobacz też: wojskapolskiego.szczecin.eu