Aleja z betonowej zmieni się w zieloną

Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, stanie się „zielonym salonem” naszego miasta. Po przebudowie znajdzie się na niej niemal 300 procent więcej drzew niż jest obecnie.

Obecnie w al. Wojska Polskiego znajdują się 62 drzewa. Po przebudowie tego miejsca ma być ich niemal trzy razy więcej, bo 181. Nie będą to byle jakie gatunki, bo drzewa o randze reprezentacyjnej dla naszego miasta, długowieczne i monumentalne. Znajdą się m.in. kolumnowe platany o obwodzie pnia od 35 do 40cm. Będą również charakterystyczne dla Szczecina przepiękne magnolie. Projekt zakłada nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na Placu Zgody czy wzdłuż wieżowców sąsiadujących z Placem Zgody.

– Przy przebudowie al. Wojska Polskiego nie ma miejsca na rozwiązania przypadkowe i chaotyczne, również w przypadku zieleni. Planowane założenie ma szansę stać się pomnikiem dla pokoleń, dlatego projektując przebudowę tej ulicy należy mieć na uwadze, że zieleń jako znaczący komponent tej przestrzeni nie będzie rozwiązaniem tymczasowym, ale ma spełniać swoje zadanie na kolejne 50, 100 i więcej lat – mówi architekt Jacek Szewczyk z Pracowni Architektonicznej Archaid.

Nasadzenia roślinności obejmą niemal kilometr zupełnie nowej alei. Znajdzie się w niej również ponad 28 tysięcy krzewów, traw i bylin. Stanowi to ponad 2300 metrów kwadratowej zaprojektowanej zieleni.

Projekt był wielokrotnie modyfikowany z myślą o tym, by zachować w al. Wojska Polskiego jak najwięcej istniejącej zieleni. Tak gruntowna przebudowa wiąże się jednak z koniecznością wycinki 29 drzew, 33 będą zachowane. Rozpoznano 10 drzew wymagających usunięcia ze względy na bardzo zły stan zdrowotny oraz 13 drzew, z licznymi oznakami wskazującymi na to, że ich stan fitosanitarny również nie jest najlepszy. Grzyby jakie występują na pniach niektórych drzew są symptomem złej kondycji i zamierania egzemplarzy. Stopniowo drzewa te będą osiągać kres życia biologicznego.

– Przywołam wizytówkę naszego miasta czyli Jasne Błonia, które w momencie zakładania zapewne wymagały radykalnych decyzji oraz nasadzenia młodych, niedużych drzew – mówi architekt. – Musimy uzmysłowić sobie fakt, że projektujemy nowy fragment miasta z myślą również o przyszłych pokoleniach, które w pełni będą mogły czerpać korzyści z podejmowanych obecnie decyzji.

Projekt „Rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie” jest realizowany w Szczecinie od 2014 roku. Z uwagi na unikatowe rozwiązania otrzymał dotację w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn. „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

Działania w ramach projektu koncentrują się wokół poprawy jakości przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego, warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Towarzyszą im różnorakie przedsięwzięcia społeczne.

Kolejnym krokiem w realizacji projektu będzie ogłoszenie przetargu na wykonanie robót i realizacja inwestycji, która będzie kontynuacją i jedną ze składowych kompleksowych zmian w obszarze rewitalizacji.

ARCHAID_Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego_Opis drzew istniejących i pr ojektowanych