Zapraszamy do udziału w badaniach!

Do 17 września potrwa zbieranie opinii mieszkańców 5 kwartałów przy alei Wojska Polskiego na temat pomysłów na zagospodarowanie kwartałów na odcinku od placu Szarych Szeregów do placu Zwycięstwa.

Badanie socjologiczne będzie przeprowadzane wśród mieszkańców 5 kwartałów o numerach 8, 9, 25, 38, 39, zlokalizowanych przy Alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Zwycięstwa w Szczecinie.

Prowadzone badanie zakłada realizację wywiadów z pełnoletnimi mieszkańcami 5 wybranych kwartałów zabudowy oraz z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą wewnątrz kwartałów. Informacje pomogą w opracowaniu koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałów.

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o udział w badaniu, pełne wsparcie oraz współpracę z wykonawcą badania. Zapewniamy, że badanie ma charakter poufny, a wszystkie informacje zdobyte w trakcie jego realizacji wykorzystane zostaną wyłącznie do celów badawczych.

Planowany termin zakończenia badania to 17 września 2017 roku.

Koordynatorem badania ze strony firmy BIOSTAT Sp. z o.o. jest Pan Bartosz Olcha (telefon kontaktowy: 666 069 831). Z ramienia Urzędu Miasta Szczecin badania są nadzorowane przez Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej (telefon kontaktowy: 91 424 50 54).

Zapraszamy!