Zamieszkaj na Wrzosowym Wzgórzu

Szczecińskie TBS ogłosiło nabór chętnych osób do partycypowania w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem na osiedlu Wrzosowe Wzgórze etap II przy ul. Romana i Szosa Polska.  Oferta dotyczy 182 mieszkań i już cieszy się dużym zainteresowaniem. Tylko w pierwszych dniach naboru złożono 60 wniosków. 

Osiedle z widokiem na rozlewiska Odry.  Obecnie Szczecińskie TBS buduje  już drugi etap osiedla, który obejmuje wykonanie sześciu wielorodzinnych budynków. Każdy  będzie wyposażony w windę. Dodatkowo, w ramach zagospodarowania terenu planuje się budowę dużego, publicznie dostępnego placu rekreacyjnego oraz fontanny. Oprócz tego na obszarze osiedla zaprojektowano także m. in.: boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, mini skatepark, plac zabaw, ławki, stojaki na rowery, miejsca postojowe, w tym dla osób niepełnosprawnych, altany rekreacyjne, a także drogi i chodniki. Na osiedlu będzie też dużo zieleni. W tym etapie zasadzonych będzie ponad 200 drzew, prawie 5800 sztuk krzewów i 1800 szt. pnączy, bylin i traw ozdobnych. Planowany termin zakończenia drugiego etapu inwestycji to trzeci kwartał 2022 r. Pierwszy etap Osiedla zakończono w ubiegłym roku. Wybudowano wtedy 10 budynków, w których znalazło się 274. mieszkania. Oprócz przepięknych widoków z okien na rozlewiska Odry, przestrzeń wokół budynków jest starannie zagospodarowana. Na osiedlu są: plac zabaw, boisko, zieleń i mała architektura. Walorem osiedla jest bliskość Puszczy Wkrzańskiej czy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wodozbiór”. Dodatkowym magnesem przyciągającym rodziny z małymi dziećmi jest żłobek dla 60. dzieci.

Nabór chętnych do partycypacji w kosztach budowy mieszkań.

Osoby partycypujące w kosztach budowy mieszkań po wybudowaniu zostaną ich najemcami. Wysokość partycypacji wynosi 28% kosztów budowy mieszkania. Oferta zawiera następujące lokale:

– 19 mieszkań jednopokojowych o pow. od 30,33 m2 do 39,33 m2

– 137 mieszkań dwupokojowych o pow. od 36,17 m2 do 56,10 m2

– 26 mieszkań trzypokojowych o pow. od  58,22 m2 do 65,57 m2

Szacunkowy koszt jednostkowy nabycia partycypacji w kosztach budowy mieszkania wynosi:1 700,00 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

 

Informacje, terminy, zasady i formularze. Wnioski o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania należy składać do 31 lipca 2021 roku. Można to zrobić  osobiście w godz. od 10:00 do 16.00 w biurze Szczecińskiego TBS położonym przy ul. Królowej Jadwigi 45/U2 lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób oraz złożone w innym niż we wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej www.stbs.pl w zakładce Dla mieszkańców/Dokumenty do pobrania  sekcja Partycypacja – nabór wniosków Wrzosowe Wzgórze II etap lub w biurze Szczecińskiego TBS położonym przy ul. Królowej Jadwigi 45/U2 w Szczecinie w godz. 10:00-16:00.

Przyszły najemca oraz osoby mające z nim wspólnie zamieszkiwać muszą spełniać łącznie poniższe warunki:

– wykazać się odpowiednią wysokością dochodów gospodarstwa domowego. Przykładowo dla gospodarstwo dwuosobowego  średni miesięczny dochód brutto za ubiegły rok powinien wynosić 5644,12 zł a dla gospodarstwa trzyosobowego 7794,26 zł.

– w dniu zawarcia umowy najmu nie posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania na terenie Szczecina.

– złożony wniosek może dotyczyć wyłącznie mieszkania o powierzchni nie mniejszej niż minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań oddawanych przez Szczecińskie TBS w najem gospodarstwom domowym o określonej liczbie osób. Przykładowo dla gospodarstwa dwuosobowego powinna ona wynosić minimum 32 m2, a dla trzyosobowego 44m2.

Szczegółowe informacje na temat zasad, progów dochodowych, wzory formularzy itp., znajdują się na stronie internetowej Szczecińskiego TBS:  www.stbs.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać również  telefonicznie, w dni robocze w godz. 8-16 pod numerami: 91 4309134  lub 91 4309183