Wyścig z czasem na Placu Zwycięstwa

Wyścig z czasem na Placu Zwycięstwa

Na Placu Zwycięstwa w najbliższą niedzielę rozpoczną się prace związane budową nawierzchni nowej jezdni. Dla wykonawcy będzie to prawdziwy wyścig z czasem.

 

Prace polegać będą na wykonywaniu warstw bitumicznych nawierzchni do warstwy wiążącej włącznie. Kolejno po sobie będą wykonywane warstwy bitumiczne na wewnętrznym oraz zewnętrznym pasie ruchu na jezdni wokół Placu Zwycięstwa. Konstrukcja nawierzchni zostanie dodatkowo wzmocniona siatką, która stabilizuje nawierzchnię bitumiczną i redukuje pęknięcia i naprężenia powierzchniowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu, konstrukcja nawierzchnia jezdni jest bardziej wytrzymała, przez co w dłuższej perspektywie czasowej, zredukowane są koszty napraw.

 

Roboty rozpoczną się w niedzielę 21 maja w godzinach porannych.

Cała operacja została podzielona na dwa główne etapy:

  1. Etap I obejmuje wykonanie warstw bitumicznych na wewnętrznym pasie jezdni wokół Placu Zwycięstwa.
  2. Etap II obejmuje wykonanie warstw bitumicznych na zewnętrznym pasie jezdni wokół Placu Zwycięstwa.

Prace będą prowadzone nieprzerwanie do środy 24 maja do godziny 21:00 w systemie trzyzmianowym. Ma to na celu zminimalizowanie uciążliwości w ruchu drogowym. W trakcie prowadzenia robót w zależności od potrzeb może być wprowadzone ręczne kierowanie ruchem.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie uwagi.

 

O inwestycji

Zakres prac obejmuje przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych. Przebudowane zostaną perony przystankowe na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa oraz powstanie nowy przystanek na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Przebudowie poddane zostaną ponadto nawierzchnie jezdni i chodników. Wybudowane zostanę ścieżki rowerowe. Prace obejmują również usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu. Zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne i wykonane zostaną elementy małej architektury. Zagospodarowana zostanie zieleń.

Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj, realizowana jest w powiązaniu z przebudową śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 80 mln zł brutto, z czego blisko połowa to koszt przebudowy Placu Zwycięstwa. Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA.

 

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Zobacz też: wojskapolskiego.szczecin.eu