Wszystko o rewitalizacji – konferencja

W dniach 8 – 9 października odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Mieszkańcy zainteresowani tematem rewitalizacji w Szczecinie podczas spotkania będą mogli nie tylko zapoznać się z aktualnymi informacjami na temat działań naszego miasta w ramach projektu, jak również poznać i porozmawiać z osobami zaangażowanymi w ten proces, wziąć udział w warsztatach czy spacerach studyjnych. Projekt pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie” z uwagi na unikatowe rozwiązania otrzymał dotację w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn. „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Program ten ma za zadanie opracowanie wzorców (modeli) rewitalizacji, które będą dla innych samorządów inspiracją do podejmowania bardziej efektywnych działań w sferze rewitalizacji. Do I etapu konkursu zgłoszono 240 propozycji projektów, z których do kolejnego dostało się 57. W drugim etapie samorządy rozwijały wcześniejsze propozycje przygotowując projekty – otrzymały wówczas wsparcie edukacyjne oraz eksperckie ze strony Ministerstwa. Dofinansowanie, którego łączna wartość to blisko 43,7 mln zł, przewidziano dla 20 najlepiej ocenionych projektów. Szczecin uplasował się na 10 miejscu listy rankingowej z 4 najwyższą kwotą dofinansowania wynoszącą 3 762 090 zł. Łączną wartość projektu określono na kwotę 4 180 100,00 zł. Projekt jest realizowany od 1 marca 2016 roku i będzie trwał do końca listopada 2019 roku. Działania w ramach projektu koncentrują się wokół poprawy jakości przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego, warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Towarzyszą im różnorakie przedsięwzięcia społeczne.

Konferencja odbędzie się w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie, ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 14.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wcześniejsze dokonanie rejestracji do dnia 2.10.2019 r. na stronie:

https://www.accredi.pl/Rewitalizacja