Weź udział w 1. śródmiejskich mistrzostwach sąsiedzkich!

Stowarzyszenie OSWAJANIE SZTUKI zaprasza śródmiejskich sąsiadów (i ich sąsiadów!) do udziału w 1. Sąsiakiadzie, czyli mistrzostwach sąsiedzkich drużyn!

Czym jest Sąsiakiada? To zawody, w których nie liczą się predyspozycje fizyczne, tylko spryt, zgranie drużyny i gotowość do dobrej zabawy! Źródłem inspiracji do wszystkich konkurencji było sąsiedzkie życie i Śródmieście. W Wielkim Finale, dwie najlepsze drużyny zmierzą się nie tylko ze sobą, ale także z serią pytań o Śródmieściu, na które odpowiedzi udzieliło – tak, tak – 100  ankietowanych! „Gwarantujemy dobrą zabawę – zarówno dla drużyn, jak i kibiców!” – zapowiada Paulina Stok-Stocka z OSWAJANIA SZTUKI. Dla wszystkich uczestników Sąsiakiady przewidziane są (śród)miejskie upominki, a dla dwóch drużyn, które zmierzą się w Wielkim Finale – zaproszenia do kina i restauracji!

Jakie są zasady?

  • W Sąsiakiadzie może wziąć udział maksymalnie 8 drużyn, obowiązuje więc zasada – kto pierwszy, ten lepszy.
  • Każda drużyna musi liczyć 5 osób, z których większość muszą stanowić osoby pełnoletnie. Osoby w wieku 13-18 lat mogą wziąć udział w zawodach pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego.
  • Sąsiakiada przeznaczona jest dla drużyn sąsiedzkich. W skład drużyny powinni wchodzić mieszkańcy z minimum 2 różnych mieszkań.
  • Przynajmniej jedna osoba z drużyny powinna mieszkać na obszarze rewitalizacji, czyli jednym z osiedli: Centrum, Śródmieście-Zachód i Turzyn.
  • By wziąć udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj: bit.ly/Sąsiakiada. Zgłoszenia przyjmowane są do piątku 5 listopada do godziny 16:00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Pierwsza śródmiejska Sąsiakiada odbędzie się w niedzielę 7 listopada o godz. 12:00 w auli Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Marka Jasińskiego (ul. Bolesława Śmiałego 42-43). Organizatorzy zapraszają do kibicowania!

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „OSWAJANIE ŚRÓDMIEŚCIA. Działania animacyjne na obszarze rewitalizacji”, organizowanego przez Stowarzyszenie OSWAJANIE SZTUKI i finansowanego ze środków Gminy Miasto Szczecin.