Trzy kamienice. Odnowa

Elewacje trzech sąsiadujących ze sobą kamienic przy ul. Żółkiewskiego w Szczecinie zmieniły się nie do poznania. Szare, brudne i zniszczone ściany zostały kompleksowo oczyszczone i odnowione.

Remont elewacji wykonały trzy wspólnoty mieszkaniowe mieszczące się kamienicach przy ul. Żółkiewskiego 18, 19 i 20. Prace koordynowało Szczecińskie TBS, zarządca tych nieruchomości.
Zakres wykonanych prac remontowych w przypadku każdej z kamienic zależał od samych mieszkańców oraz od stanu technicznego i charakteru budynku.
Kamienica przy ul Żółkiewskiego 18 posiada zdobioną elewację frontową, w tym rozbudowaną część nad bramą i balkony na bocznych ścianach. Elewacja parteru i fragmentu piętra są boniowane, z grubymi gzymsami, półkolumnami pod balkonami, gzymsem attykowym, ozdobnymi balustradami i gzymsami pod oknami. Kolory w odcieniach szarości dobrano tak, by podkreślić elementy na elewacji.
Elewacja frontowa kamienicy przy ul. Żółkiewskiego 19 ozdobiona czterema poziomami gzymsów, trzema fryzami, w narożniku budynku znajduję się wieżyczka oparta na ośmioboku. Inwestycja obejmowała odtworzenie sztukaterii wraz poprawą estetyki elewacji. Zastosowano kolorystykę w tonacjach zieleni, która ma uwypuklać detale architektoniczne kamienicy.
Z kolei w kamienicy przy ul. Żółkiewskiego 20 zakres prac obejmował remont elewacji frontowej, odtworzenie sztukaterii, wymianę stolarki okiennej piwnic, izolację przeciwwilgociową, wymianę stolarki drzwiowej w parterze, remont mansardu od strony podwórka i klatki schodowej. Remont przywrócił obiektowi jego wartość historyczną. Elewacja jest z różnorodną, w dużym stopniu zachowaną dekoracją sztukatorską, podzielona rytmem prostokątnych otworów okiennych. Wszystkie kondygnacje zdobione bogatym detalem o charakterze roślinnym lub morficznym. Subtelna oliwkowa kolorystyka podkreśliła elementy ozdobne na elewacji.
We wszystkich trzech kamienicach wykonano również remont elewacji od strony podwórka, Mimo, że tamte ściany nie posiada detalu sztukatorskiego, to jednak ich docieplenie wraz z nową kolorystyką, rozświetliły wnętrze i przywróciły budynkom estetyczny wygląd.