Szansa dla kolejnych podwórek

Do 1 marca potrwa nabór wniosków do tegorocznej edycji programów Zielone Podwórka i Przedogródki Szczecina. O dofinansowanie remontów terenów wokół swoich budynków mogą się starać wspólnoty mieszkaniowe. Nabór wniosków prowadzi Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

Kto może starać się o dofinansowanie i na co? O wsparcie finansowe remontów podwórek i przedogródków mogą wystąpić wspólnoty mieszkaniowe, w których znajdują się lokale komunalne lub TBS oraz które mają zawarte odpowiednie porozumienie na korzystanie z terenu miejskiego, przyległego do ich budynku.

Dofinansowaniem mogą być objęte różne działania inwestycyjne m.in: nowe nasadzenia, żywopłoty, trawniki, renowacja istniejącej roślinności wraz z towarzyszącą im infrastrukturą i miejscami wypoczynku takimi jak ławeczki, alejki, wiaty, pergole, place zabaw itp.

W sumie Gmina pokrywa 75% kosztów inwestycji, wykonywanych przez wspólnoty. Wyjątkiem jest tworzenie placów zabaw, których koszt zostanie sfinansowany aż w 95%.

Przez 14 lat wyremontowano ponad 200 terenów.  Pierwsze Zielone Podwórka w ramach Programu pojawiły się w 2008 roku. Od tego czasu, dzięki wsparciu gminy, wyremontowano już 144 terenów. W sumie, przez ostatnie 14 lat, wspólnoty otrzymały pomoc na ten cel w wysokości  ok 15,5 mln zł.

Program Zielone Przedogródki ruszył w 2015 roku i od tego czasu również cieszy się dużym zainteresowaniem. W ciągu sześciu lat programu zrealizowano 66 projektów, które gmina dofinansowała kwotą ok 4,5 mln zł.

Oba programy pozwoliły zmienić zaniedbane dotąd miejsca w uporządkowane, zielone  tereny, które zyskują nowych gospodarzy. Dzięki Programom, mieszkańcy mogą żyć i wypoczywać w przyjaznym otoczeniu.

Zdjęcia: wyremontowane podwórko przy ul. Włościańskiej.