Stare Dąbie. Duże zainteresowanie konkursem

Architekci z całej Polski są zainteresowani przeobrażeniem najstarszej części Dąbia. Chęć udziału w konkursie architektonicznym zgłosiło 32. projektantów m. in z Warszawy, Gdańska, Wrocławia i Szczecina. 

 

Wśród zainteresowanych podmiotów są uznane pracownie architektoniczne. Sąd konkursowy otworzył dziś koperty z wnioskami o udział w konkursie  i sprawdził je pod względem formalnym. Tylko jedna z firm zgłosiła się po terminie i z tego powodu jej wniosek został odrzucony.

Na stronie internetowej TBS Prawobrzeże znajdziemy listę 31 pracowni, które  zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu.

Szczegóły są dostępne tutaj

 

Przedmiotem konkursu studialnego i realizacyjnego jest opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników: „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie”.

Zakres opracowania ma obejmować blisko 30 ha, w tym nieruchomości należące do: Gminy, spółki TBS Prawobrzeże, Spółdzielni Mieszkaniowej Kielnia oraz innych podmiotów .

Celem konkursu jest poznanie różnych rozwiązań architektonicznych i świeżego spojrzenia na tę część miasta, przy zachowaniu charakteru tego miejsca.

TBS Prawobrzeże chce uzyskać wskazówki do tego, jak poprawić warunki zamieszkania i estetykę otoczenia, lepiej skomunikować ten obszar, sprawić, aby był atrakcyjniejszy do życia. Uczestnicy konkursu mają przedstawić także wstępne rozwiązania techniczne, technologiczne, szacunkowy koszt realizacji.

Termin złożenia prac przez zakwalifikowane do konkursu  pracownie mija  31 marca 2021 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 23 kwietnia 2021 r. 

 

Prace oceniać będzie sąd konkursowy, w którym zasiadają przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich,   Biura Planowania Przestrzennego, Spółdzielni Kielnia, TBS Prawobrzeże, a także Architekt Miasta i Miejski Konserwator Zabytków.

Na  uczestników konkursu czekają następujące nagrody:

— I nagroda: 30 tys zł oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie ostatecznej wielobranżowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

— II nagroda: 25 tys zł

— III nagroda: 18 tys zł

oraz dwa wyróżnienia po  8 tys zł.

 

Więcej na stronie:

http://www.tbsp.szczecin.pl