Stara olejarnia na sprzedaż

99% tyle wyniesie bonifikata od ceny sprzedaży netto nieruchomości przy ulicy Dębogórskiej 31-33.

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż oraz podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży netto nieruchomości z 50% do 99%.

Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,4760 ha wpisana jest do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, może być przeznaczona pod tj. pod zabudowę usługową, dopuszcza się również zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

– Szczegółowe warunki przetargu oraz sprzedaży zostaną określone w najbliższym czasie – mówi Przemysław Taraciński, dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. –  Z pewnością w umowie pojawią się zapisy zabezpieczające interesy miasta oraz właściwą rewitalizację zabytkowego budynku.

Przetarg na nieruchomość zostanie ogłoszony w 2 kwartale 2023 roku.

Więcej o nieruchomościach na sprzedaż:

https://miastooferuje.szczecin.eu/