Skorzystaj z bezpłatnych zajęć

Fundacja Programów Społecznych „Aria”, zaprasza na weekend z coachem i trenerem rozwoju osobistego!


Sobota 1 czerwca:
godz. 10:00 Warsztaty skutecznej komunikacji- Trening umiejętności społecznych, w trakcie którego uczestnicy projektu poznają oraz nabędą umiejętności, jak rozwijać komunikację werbalną oraz świadomą mowę ciała.
Celem jest nabycie lub rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych, które pozwalają świadomie i adekwatnie wyrażać potrzeby oraz ułatwiają oddziaływanie / wpływanie społeczne, co rozwiązuje lub zapobiega wielu problemom w relacjach rodzinnych, pracy, lokalnej społeczności.

godz. 15:00 My I nasze środowisko-warsztaty kreatywności- Warsztat w trakcie którego uczestnicy projektu poznają techniki rozwijające kreatywność w aspekcie rozwiązywania problemów ochrony środowiska.

Niedziela 2 czerwca:
11:00 Jesteś na rynku pracy! Warsztaty z aktywizacji zawodowej- Warsztaty diagnozujące i rozwijające kompetencje uczestników. Warsztat jak prowadzić dobrą i skuteczną rozmowę rekrutacyjną, jak przygotować czytelne CV, jak zadawać pytania oraz jak odpowiadać na pytania. Trening zarówno dla poszukującego pracę jak i zatrudniającego. Celem treningu jest aktywizacja społeczno-gospodarcza.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Fundacji: Al. Wojska Polskiego 56/2 w Szczecinie.

Zajęcia poprowadzi:

Filip Litwin- Wykładowca, coach, trener biznesu, doradca do spraw marketingu, trener rozwoju osobistego. Absolwent Filozofii oraz Doradztwa Psychospołecznego na Uniwersytecie Szczecińskim, Szkoły Trenerów Biznesu na Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, a także Coachingu na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Zapisy pod nr tel. 888-025-888
lub e-mail: kontakt@fundacja-aria.pl

Jest możliwość zapisania tylko na wybrany blok tematyczny.

Całość bezpłatna!

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Szczecin, w tym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.