Rewitalizacja w telegraficznym skrócie (ZOBACZ FILMY)

Podsumowanie projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie” było okazją nie tylko do zapoznania się z aktualnym stanem prac rewitalizacyjnych w naszym mieście, ale przede wszystkim dyskusji na temat przyszłości Szczecina w perspektywie najbliższych lat.

– Konferencja wynika z dwojakiego rodzaju przyczyn – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Po pierwsze wszystkie miasta, które uczestniczyły w projekcie „Modelowej Rewitalizacji Miast” na końcu tego procesu podsumowują to co udało się im zrealizować. Po drugie wykorzystujemy tę konferencję również do pokazania planów na przyszłość, pokazania wizji rozwoju miasta, w której rewitalizacja jest jednym z kluczowych instrumentów.

Projekt pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie” z uwagi na unikatowe rozwiązania otrzymał dotację w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn. „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

Działania w ramach projektu koncentrują się wokół poprawy jakości przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego, warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Towarzyszą im różnorakie przedsięwzięcia społeczne.