Rewitalizacja w parze z zielenią

To kolejny, duży krok do rewitalizacji kluczowych obszarów mieszkaniowych Szczecina.  Nasze TBSy podpisały korzystne  umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, na wsparcie realizacji ważnych inwestycji mieszkaniowych, które przyczynią się odnowy i ożywienia centrum Szczecina. Unia Europejska doceniła także rozwiązania szczecińskich projektów, które mają charakter proekologiczny.

 

Obie miejskie spółki: Szczecińskie TBS oraz TBS Prawobrzeże szykują się do wykonania szerokiego programu rewitalizacji miejskiej zabudowy mieszkalnej Śródmieścia oraz Starego Dąbia.

Szczecińskie TBS po zakończeniu kompleksowej rewitalizacji zabudowy mieszkaniowej kwartału nr 23,   przygotowuje się do kolejnych inwestycji. Tym razem obejmą one sąsiedni kwartał nr 36 czyli obszar otoczony ulicami Małkowskiego, ks. Bogusława, Boh. Getta Warszawskiego oraz kr. Jadwigi, a także kwartał nr 33, który zamykają ulice Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Chodkiewicza i al. Piastów.

Odnowienie tych obszarów jest ściśle powiązane z planowanymi przez Miasto Szczecin działaniami rewitalizacyjnymi  w centrum Miasta, którego osią będzie przebudowana i ożywiona aleja Wojska Polskiego.

Wewnątrz kwartału nr 36 planuje się kompleksowe działania inwestycyjne, które  obejmować będą m.in. budowę nowego budynku mieszkalnego z trzydziestoma mieszkaniami, wykończonymi “pod klucz”. Spośród tych lokali, połowa przeznaczonych będzie dla osób starszych, w tym kilka dla osób niepełnosprawnych ruchowo, natomiast jedno mieszkanie będzie przeznaczone dla wychowanków pieczy zastępczej. Nowy budynek zostanie wyposażony w windę, którą będzie się można poruszać pomiędzy parkingiem podziemnym a dachem budynku. Na dachu nowego budynku zaprojektowano taras przeznaczony na teren spacerowy oraz ogród warzywny dla seniorów.

W parterze budynku zaplanowano świetlicę środowiskową, która będzie stanowiła miejsce integracji i aktywizacji społecznej. W budynku znajdzie się także żłobek dla około 30. dzieci.

Wszystkie nowe rozwiązania w tym kwartale uwzględniają potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych.

Centralna część kwartału zostanie przeznaczona na główny plac publiczny. W ramach prac rewitalizacyjnych zaplanowano także elementy małej architektury, akcenty  rzeźbiarskie i nową zieleń. Tej zieleni będzie bardzo dużo – zapowiada Grażyna Szotkowska, prezes zarządu Szczecińskiego TBS – Wzdłuż głównego placu, przez środek kwartału poprowadzona będzie pergola – zielone zadaszenie, pod którym będzie miejsce spotkań mieszkańców i rekreacji. Z centralnego placu  będzie można swobodnie przemieszczać się w stronę wszystkich podwórek zaprojektowanych w tym kwartale, do każdego budynku oraz do świetlicy środowiskowej i żłobka. Centralny plac  ozdobi także mini amfiteatr, fontanna w formie posadzkowych dysz, z ławeczkami i zielenią.

Po południowej stronie biurowca Szczecińskiego TBS, w rejonie narożnika budynków frontowych przy ul. Ks. Bogusława X i Małkowskiego, powstanie ogród społeczny oraz plac zabaw dla dzieci. We wnętrzu kwartału zaprojektowano również dwupoziomowy parking podziemny na ok 150 pojazdów.  

 

Powierzchnia terenów zielonych – trawniki – 3 701 m2

Powierzchnia ogrodów społecznych – 99,30 m2 (3 ogrody społeczne). Powierzchnia dachów zielonych – tarasów na budynkach A (taras warzywny dla seniorów oraz żłobek) i B (taras w budynku biurowym siedziby TBS) – 491 m2

Przygotowania do tej inwestycji trwają od ponad dwóch lat. W tym roku wykonano prace przygotowawcze, rozebrano stare budynki, garaże i mury. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych  z kompleksowym przekształceniem wnętrza tego kwartału.

 

Z kolei w ramach planowanych działań inwestycyjnych w obrębie  kwartału nr 33 zaplanowano m.in. prace związane z przebudową i modernizacją zespołu oficyn mieszkalnych przy ul. Bolesława Śmiałego 34, 35 i 36. Łącznie w ramach prowadzonych działań powstanie w tym obszarze 41 mieszkań, w tym 18 przeznaczonych dla osób starszych. Na parterze jednego z budynków oficyny mieszkalnej będzie zlokalizowana świetlica środowiskowa. Dodatkowo przewidziano rozbiórkę i przebudowę dwóch oficyn mieszkalnych położonych przy al. Piastów 16 i 15 oraz modernizację oficyny przy ul. Krzywoustego 22 oraz budowę 32. nowych mieszkań wraz z parkingiem podziemnym oraz zagospodarowaniem wnętrza kwartału.

 

Z kolei projekty inwestycyjne TBS Prawobrzeże dotyczą kompleksowej przebudowy i modernizacji kilku budynków mieszkalnych położonych w Śródmieściu, m.in: przy ul. Ks. Bogusława X 47, przy ul Ks. Bogusława X 49, przy ul. E. Bałuki 20, 21,  oraz przy ul. Więckowskiego 5, w których w sumie planuje się zmodernizować blisko 100 mieszkań, zaadoptować poddasze na cele mieszkalne oraz  przygotować w parterze tych budynków lokale usługowe.

TBS Prawobrzeże planuje też działania powiązane z rewitalizacją Starego Dąbia, która obejmie m. in budynki przy ul. Oficerskiej 4, 4a, 6, 7, 8, gdzie w ramach nowej zabudowy powstanie 45 nowych mieszkań.  A także budynki, przy ul. Mierniczej 3, 4. Tam z kolei powstanie 21 nowych mieszkań.

W związku z tym planujemy ogłosić konkurs architektoniczny, który obejmie  obszar  ulic Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej, A.Krzywoń. Konkurs ma nam dać paletę różnych rozwiązań i świeżego spojrzenia na ten obszar Starego Dąbia – zapowiada Paweł Sikorski, prezes TBS Prawobrzeże –  zachowując charakter tego miejsca, chcemy uzyskać wskazówki do tego, jak poprawić warunki zamieszkania i estetykę otoczenia, lepiej skomunikować ten obszar, sprawić aby był atrakcyjniejszy do życia . 

Koszty realizacji tych wszystkich projektów szacuje się w sumie na ok 120 mln zł. Pieniądze na ten cel pochodzić będą ze środków własnych Spółek, z budżetu Gminy Miasto Szczecin (w tym dotacja z Funduszu Dopłat) i z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Bank przyznał naszym TBS’om pożyczkę w łącznej wysokości 85 mln zł, która będzie spłacana przez  30 lat. .

Finansowanie przyznane Szczecinowi obejmuje dwie części: umowę ze Szczecińskim TBS na kwotę 58,25 mln zł oraz umowę z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Prawobrzeże na kwotę 26,25 mln zł

 

Jest to pierwszy kredyt EBI dla firm mieszkaniowych ze Szczecina  i cieszę się, że pomoże on w rozwiązaniu dwóch problemów, z którymi boryka się sektor mieszkalnictwa społecznego: kurczenia się zasobów mieszkaniowych i coraz gorszej jakości starzejących się lokali – mówi prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI –   Ogromnie cieszy mnie również fakt, że mała, ale ważna część ogólnego finansowania EBI po raz pierwszy czerpie korzyści z mechanizmu finansowego na rzecz kapitału naturalnego – wspólnego instrumentu EBI i Komisji Europejskiej, który dotyczy w szczególności ekologicznych, innowacyjnych rozwiązań miejskich. 

 

Jak zaznacza EBI, po raz pierwszy w ramach inwestycji realizowanych w sektorze mieszkalnictwa, a finansowanych przez Bank, w projekcie położono szczególny nacisk na zieloną infrastrukturę. W związku z tym, osobna umowa kredytowa opiewająca na kwotę kredytu w wysokości 3,4 mln zł została zawarta ze Szczecińskim TBS na sfinansowanie m.inintegracji dachów zielonych, systemów kanalizacji deszczowej oraz innych elementów zielonej infrastruktury. To pierwszy taki projekt zatwierdzony przez bank Unii Europejskiej w Polsce oraz pierwszy przypadek, gdy środki na ten cel uzupełniają finansowanie projektów w branży mieszkalnictwa w Europie.

Informacje o Szczecińskim TBS i TBS Prawobrzeże  

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże są spółkami należącymi w stu procentach do Gminy Miasta Szczecin. Od ponad 20 lat zajmują się budowaniem mieszkań na wynajem,  cenowo dostępnych dla szczecinian. Spółki sprawują pieczę nad lokalami komunalnymi, modernizacją je oraz zarządzają wspólnotami mieszkaniowymi.

Informacje o EBI Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.