Warsztaty i spotkania z mieszkańcami

Spotkania przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, Radą Osiedla i uczelniami wyższymi, w programie porady prawne, spotkania z ekspertami z danych dziedzin, przeprowadzenie badań socjologicznych i ankietowych, wywiadów.