Projekt pn. „Wstąp do Śródmieścia”

Inwentaryzacja i analiza potencjału lokali usługowych na obszarze rewitalizacji, w tym pustostanów. Współpraca z przedsiębiorcami i instytucjami funkcjonującymi na alei, mieszkańcami i Radą Osiedla. Przygotowanie map informacyjnych przedstawiających w czytelny sposób podstawowe dane dotyczące zlokalizowanych na obszarze usług  i umieszczenie ich w przestrzeni publicznej.