Konkurs architektoniczno – urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w Śródmieściu (w tym przygotowanie modelu 3D obszaru objętego konkursem)

Przedmiotem konkursu będzie opracowanie szczegółowej koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania przestrzeni publicznych Alei Wojska Polskiego, w szczególności dotyczących aranżacji Alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów,Placu Zgody, placu u zbiegu ulicy Ściegiennego i Królowej Jadwigi (dawna „ściana płaczu”), placu u zbiegu ulicy Obrońców Stalingradu i Alei Wojska Polskiego, odcinka ul. Śląskiej bez przejazdu (od ul. Więckowskiego do terenu za wieżowcami) wraz z terenem za wieżowcami.