Badania ruchu

Model ruchu dla Śródmieścia uwzględniający zmiany na Alei Wojska Polskiego, analiza parkowania w Śródmieściu, koncepcja uspokojenia ruchu i zwiększenia dostępności komunikacji publicznej w obszarze rewitalizacji.