Analiza zadłużenia lokali komunalnych na obszarze rewitalizacji

Przygotowanie propozycji prawno-finansowych oddłużenia.