Analiza wykorzystania potencjału lokalowego na potrzeby utworzenia miejsca organizacji wydarzeń kulturalnych

Działanie zmierzające do podniesienia atrakcyjności oferty kulturalno-usługowej obszaru poprzez zbadanie dostępnej oferty usługowej i potrzeb mieszkańców w oparciu o potencjał miejsca.