Kamienica przy ul. Ks. Bogusława X 49 do przebudowy i kompleksowego remontu

Kamienica przy ul. Ks. Bogusława X 49 będzie przebudowana i kompleksowo wyremontowana. Szczecińskie TBS przekazało właśnie plac budowy wykonawcy inwestycji. Zgodnie z umową remont potrwa ok 1,5 roku.

Kamienica przy ul. Ks.Bogusława X 49 pochodzi z 1910 roku i jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków. Celem ochrony konserwatorskiej jest przywrócenie elewacji właściwego stanu technicznego i estetycznego. Chodzi także o powrót do historycznego wyglądu z zachowaniem istniejących elementów pierwotnej kompozycji i wystroju architektonicznego, tj. boniowania, profilowanych gzymsów, naczółków, opasek okiennych, dekoracyjnych płycin i ornamentów. Do  najważniejszych prac konserwatorskich należy zaliczyć wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic oraz prac remontowo-konserwatorskich elewacji frontowej.

Pozostały zakres remontu przewiduje m.in: rozbudowę kamienicy od strony podwórza o windę i balkony oraz podniesienie dachu w celu wykorzystania przestrzeni strychowej na mieszkania. Poza tym budynek będzie dostosowany do obecnych standardów mieszkaniowych, w tym dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Obecne lokale mieszkalne będą podzielone na mniejsze i w każdym wykonana będzie łazienka. Z kolei mieszkania w parterze zostaną przebudowane na lokale usługowe bez barier architektonicznych. W ramach remontu przewiduje się także wykonanie zagospodarowania terenu od strony podwórza, urządzenie zieleni, elementów małej architektury i miejsc parkingowych. Wykonane zostaną też nowe instalacje, w tym: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, teletechniczna, odgromowa, gazowa i centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Odnowiona elewacja kamienicy będzie w odcieniach zieleni, a także zostanie podświetlona.

Aktualnie w kamienicy jest 11 mieszkań  i 1 lokal usługowy. Po modernizacji powstanie 16 mieszkań  i 2 lokale usługowe.

Wykonawcą inwestycji jest szczecińska firma Sarmat Zakład Ogólnobudowlany Paweł Gągała. Koszt robót budowlanych wynosi ok 8,7 mln zł. Termin realizacji to 540 dni od momentu podpisania umowy.

To kolejna kamienica przy deptaku Bogusława, którą remontuje Szczecińskie TBS. Aktualnie kończy się renowacja narożnego budynku przy Bogusława 52. W tym przypadku zakres modernizacji jest również bardzo szeroki. Oprócz odnowienia elewacji i zdobień, renowacji poddane były także balkony i dach. Wewnątrz kamienicy przeprowadzono przebudowę pomieszczeń, w tym także tych położonych w piwnicy i na poddaszu. Od podwórka wybudowano windę i zewnętrzną komorę śmietnikową, a także tarasy i instalację alarmową. W związku z adaptacją poddasza na cele mieszkalne i biurowe nastąpiło podwyższenie dachu.

Więcej na stronie:

www.stbs.pl