Rewitalizacja Kwartału 36 –  wieści z budowy #1

Trwa kompleksowa przebudowa wnętrza Kwartału 36 w centrum Szczecina. Rozpoczęły się prace ziemne związane z budową pierwszego miejskiego parkingowca podziemnego. Na tym terenie powstaną również nowe mieszkania, żłobek, plac publiczny z mini amfiteatrem i fontanną, ogród społeczny oraz plac zabaw.

 

Przebudowa  Kwartału 36 odbywa się w ramach Programu rewitalizacji „Bliżej przestrzeni”. To bardzo skomplikowany technicznie projekt, dodatkowo realizowany w ścisłej zabudowie śródmiejskiej. Inwestycja wkroczyła właśnie w jeden z najtrudniejszych etapów. Aktualnie realizowane są prace ziemne związane m.in. z budową parkingu podziemnego oraz porządkowaniem uzbrojenia, sieci wodociągowych i cieplnych. Trwają prace przy wykonywaniu ścianek szczelinowych, które przy gęstej zabudowie są jedyną możliwością zabezpieczenia ścian wykopu do budowy części podziemnych nowych obiektów.

Na tym etapie roboty budowlane wymagają pracy ciężkiego sprzętu. Wymagania technologiczne również powodują, że prac nie można przerywać w dowolnym czasie. W trakcie inwestycji, a szczególnie na tym etapie należy liczyć się z uciążliwościami i do momentu zakończenia realizacji parkingu takie utrudnienia są nieuniknione.

Zgodnie z planem  największe niedogodności powinny się zakończyć w drugiej połowie przyszłego roku. Szczecińskie TBS stara się na bieżąco informować mieszkańców o prowadzonych pracach i utrudnieniach,  poprzez ogłoszenia na klatkach oraz wrzucając informacje do skrzynek pocztowych. Wszystkim przekazano numer telefonu oraz możliwość kontaktu osobistego z Inżynierem kontraktu. Na bieżąco sytuacja na budowie jest monitorowana przez nadzór inwestorski, inżyniera kontraktu oraz pracowników Spółki.

Przepraszamy wszystkich za utrudnienia związane przebudową i dziękujemy za wyrozumiałość!

 

O inwestycji. Rewitalizacja obejmuje podwórze otoczone ulicami Małkowskiego, ks. Bogusława X, pl. Zgody, Boh. Getta Warszawskiego oraz Kr. Jadwigi. Ogromną zaletą tej inwestycji jest wprowadzenie miejsc parkingowych do garażowca podziemnego. Dzięki temu będzie można całkowicie oddać wnętrze kwartału mieszkańcom, wprowadzić wiele nowych funkcji i stworzyć zieloną przestrzeń, sprzyjającą wypoczynkowi.

Dla potrzeb mieszkańców i klientów lokali usługowych, wewnątrz kwartału zaprojektowano dwupoziomowy parking podziemny na 262 samochody.

Poza budową garażowca, wewnątrz Kwartału 36 planuje się wiele innych działań inwestycyjnych. Obejmować one będą m.in. budowę nowego budynku z trzydziestoma mieszkaniami. Zostanie on wyposażony w windę, poruszającą się pomiędzy parkingiem podziemnym a dachem budynku. Na dachu  zaprojektowano taras przeznaczony do spacerów oraz ogród warzywny dla seniorów. W parterze zaplanowano świetlicę środowiskową, a także żłobek dla około 30. dzieci. Centralna część kwartału zostanie przeznaczona na główny plac publiczny. Przez środek kwartału poprowadzona będzie pergola – zielone zadaszenie, pod którym będzie miejsce spotkań i rekreacji. Centralny plac ozdobi także mini amfiteatr, fontanna w formie posadzkowych dysz, z ławeczkami i zielenią.

Powstanie również ogród społeczny oraz plac zabaw dla dzieci. Będzie także wiele nasadzeń ozdobnych drzew, krzewów, bylin oraz traw. Dużą powierzchnię stanowić będą tereny zielone projektowane na dachach. W ramach prac rewitalizacyjnych zaplanowano także elementy małej architektury i akcenty  rzeźbiarskie.

Inwestycję realizuje Szczecińskie TBS. Wykonawcą jest szczecińska spółka Prime Construction. Umowa na wykonanie została podpisana 12 czerwca br.

Koszt zadania to ok 67,4 mln zł. Termin zakończenia prac –  I kwartał 2024 r.

Środki finansowe na przebudowę pochodzą ze środków własnych Szczecińskiego TBS, z budżetu Gminy Miasto Szczecin (w tym dotacja z Funduszu Dopłat) i z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielonego w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strukturalny.

 

Zdjęcia: Szczecińskie TBS