Rewitalizacja. Czas na Dąbie

TBS Prawobrzeże ogłasza konkurs architektoniczny związany z rewitalizacją najstarszej części Dąbia. Wyniki konkursu poznamy wiosną przyszłego roku. Pula nagród wynosi blisko 90 tys zł.

Przedmiotem konkursu studialnego i realizacyjnego jest opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników: „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie”.

Zakres opracowania ma obejmować blisko 30 ha, w tym nieruchomości należące do: Gminy, spółki TBS Prawobrzeże, Spółdzielni Mieszkaniowej Kielnia oraz innych podmiotów.

– Celem konkursu jest poznanie różnych rozwiązań architektonicznych i świeżego spojrzenia na tę część miasta, przy zachowaniu charakteru tego miejsca – mówi Tomasz Klek rzecznik prasowy miasta ds mieszkalnictwa. – Spółka chce uzyskać wskazówki do tego, jak poprawić warunki zamieszkania i estetykę otoczenia, lepiej skomunikować ten obszar, sprawić, aby był atrakcyjniejszy do życia. Uczestnicy konkursu mają przedstawić także wstępne rozwiązania techniczne, technologiczne, szacunkowy koszt realizacji.

Zainteresowani konkursem muszą pamiętać o kilku ważnych datach m.in.:

• wnioski o dopuszczenie do udziału należy złożyć do 7 grudnia br do g.15.00
• powiadomienie uczestników o dopuszczeniu do konkursu – 14 grudnia br.
• termin złożenia prac konkursowych do 31 marca 2021 r do godz. 14.00
• ogłoszenie wyników – 23 kwietnia 2021 r.

Prace oceniać będzie sąd konkursowy, w którym zasiądą przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Biura Planowania Przestrzennego, Spółdzielni Kielnia, TBS Prawobrzeże, a także Architekt Miasta i Miejski Konserwator Zabytków.

Na uczestników konkursu czekają następujące nagrody:

— I nagroda: 30 tys zł oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie ostatecznej wielobranżowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

— II nagroda: 25 tys zł

— III nagroda: 18 tys zł

oraz dwa wyróżnienia po 8 tys zł.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie: http://www.tbsp.szczecin.pl

TBS Prawobrzeże oraz Szczecińskie TBS w tym roku podpisały korzystne umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, na wsparcie realizacji ważnych inwestycji mieszkaniowych, które przyczynią się odnowy Szczecina, w tym na rewitalizację starego Dąbia.

Bank przyznał naszym TBS’om pożyczkę w łącznej wysokości ok 85 mln zł, z czego 26,25 mln zł na projekty TBS Prawobrzeże.