Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: Znamy zwycięzcę!

Zwycięską wizję w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego przedstawiła Pracownia Projektowa ARCHAID.

Z 27 podmiotów dopuszczonych do udziału w konkursie swoje prace złożyło 5. Zwycięzca, oprócz nagrody – 35 tys zł brutto, zostanie zaproszony do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zdobywca drugiej nagrody otrzymał 20 tys zł brutto, a trzech zdobywców wyróżnień po 5 tys zł brutto.

Zdaniem Sądu Konkursowego praca, nagodzona I Nagrodą daje szansę najlepszego rozwiązania problemów funkcjonalnych, przestrzennych, programowych i społecznych. W efekcie realizacji nagrodzonego I Nagrodą projektu, przywrócone zostanie Alei Wojska Polskiego właściwe znaczenie w życiu mieszkańców oraz dostosowana zostanie ona do współczesnych zasad kształtowania równowagi między złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi.

Nagrodę I przyznano pracy za:

1. Propozycję urządzenia ulicy – z jednolitym pasem zieleni, pozwalającym na wygodne i efektywne skośne parkowanie, naprzemiennie dostępne z dwóch jezdni – silnie akcentujące kierunek i nadające Alei Wojska Polskiego silną tożsamość na całym przebiegu.
2. Zróżnicowanie propozycji projektowych z ich dostosowaniem do bezpośredniego kontekstu otoczenia.
3. Rozwiązania sprzyjające komfortowi i bezpieczeństwu pieszych, z przejściami optymalnie dostosowanymi do najważniejszych relacji poprzecznych i dojść przy skrzyżowaniach, w tym na wyspę środkową Placu Zgody oraz dla korzystających z miejsc postojowych w pasie środkowym.
4. Prostotę i elegancję oszczędnie i celowo użytych środków kompozycyjnych, uporządkowanych w relacji do cech poszczególnych odcinków Alei tj. drzew, żywopłotów, estetycznie i funkcjonalnie zaprojektowanych mebli miejskich.
5. Związek kompozycji Alei z cechami miejsca i historyczną wartością Alei i jej otoczenia.
6. Sposób zagospodarowania przestrzeni publicznych, w tym dawnej „ściany Płaczu”, propozycję zadaszenia – loggi miejskiej – w miejscu utraconego narożnika Placu Zgody.
7. Właściwe rozwiązanie wjazdu w Aleję Wojska Polskiego z Placu Zwycięstwa, z bezpiecznym przedłużeniem chodnika ulicy Krzywoustego;
8. Ekonomikę wykorzystania powierzchni ulicy, właściwy dobór promienia wyspy środkowej na Placu Zgody oraz przemodelowanie ronda na skrzyżowaniu z ulicą Jagiellońską.
9. Proste i estetyczne ukształtowanie przestrzeni na zapleczu bloków mieszkalnych SM ŚRÓDMIEŚCIE;
10. Estetyczne i harmonijne propozycje kolorystyki fasad budynków.

Laureaci:

I nagroda – PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHAID JACEK SZEWCZYK

II nagroda – DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECH DUNAJ

I wyróżnienie – INARKO SP. Z O.O.
II wyróżnienie – JAKUB GOŁĘBIEWSKI, WIKTOR KUCHNIAK, MICHAŁ JAROSZEWICZ
III wyróżnienie – ALEKSANDRA ŻÓŁTOWSKA, KLAUDIA BABSKA, GRZEGORZ FERBER, PIOTR ZANIEWSKI

Wystawa prac konkursowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” będzie otwarta od 30 listopada do 13 grudnia 2017 r.  Od 14 do 29 grudnia 2017 r. prace konkursowe będą wyeksponowane w Śródmiejskim Punkcie Sąsiedzkim „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44b w Szczecinie.

Projekt pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i został wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”. Umowa dotacyjna z Ministerstwem Rozwoju została podpisana w dniu 1 sierpnia 2016 r. Wysokość przyznanej dotacji: 3.762.090 zł. Łączna wysokość projektu (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%) wynosi 4.180.100 zł. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Plansze konkursowe:

Nagroda I:

https://www.dropbox.com/s/g1ghm4jy43l9phk/nagrodaI.zip?dl=0

Nagroda II:

https://www.dropbox.com/sh/fyhup21d7kass3a/AABD6MfvbVCtFXA6GxyoPDmIa?dl=0

Wyróżnienie I:

https://www.dropbox.com/s/b2e2s64pgoe2fuc/wyr%C3%B3znienie%20I.zip?dl=0

Wyróżnienie II:

https://www.dropbox.com/s/8ts5l0672czt33w/wyr%C3%B3znienieII.zip?dl=0

Wyróżnienie III:

https://www.dropbox.com/s/frgpf6277bqiwh8/wyr%C3%B3%C5%BCnienieIII.zip?dl=0

 

Termin zakończenia prac projektowych został ustalony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Więcej informacji na temat rewitalizacji alei Wojska Polskiego:

www.wojskapolskiego.szczecin.eu