Jak Miasto chce żeby wyglądał procentowy udział w transporcie poszczególnych grup komunikacyjnych za 5, 10, 30 lat? Liczba miejsc parkingowych, które chcemy mieć w centrum miasta za kilka/kilkanaście lat?

Po wyborze koncepcji dalszych działań, Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie modelu ruchu dla Śródmieścia, uwzględniającego rozwiązania komunikacyjne Wariantu I – opracowane przez specjalistów i wybrane przez mieszkańców. Opracowanie to będzie rozszerzeniem i uzupełnieniem badań komunikacyjnych przeprowadzonych przez biuro inżynierskie DAMART. Model ruchu zostanie opracowany w obszarze ulic: Piłsudskiego, Piastów, Krzywoustego, Plac Zwycięstwa, Niepodległości i Al. Jana Pawła II i będzie uwzględniał zmiany na Alei Wojska Polskiego, analizy parkowania w Śródmieściu, koncepcji uspokojenia ruchu i zwiększenia dostępności komunikacji publicznej w obszarze rewitalizacji. Badanie ma określić optymalne rozwiązania komunikacyjne w tym obszarze m.in. dokonać analizy możliwości budowy dodatkowego przystanku tramwajowego przy skrzyżowaniu ulic Bogusława i Krzywoustego, a co za tym idzie odpowiedzieć na aktualne potrzeby mieszkańców w tym obszarze.

Ponadto równocześnie prowadzone są badania mające określić możliwości budowy parkingów podziemnych w obszarze ścisłego centrum miasta przy wykorzystaniu do tego celu podziemi boisk sportowych szkół. Powinno to rozwiązać powszechny dziś problem z miejscami parkingowymi, co również w dalekiej perspektywie oznacza, że w przypadku zaspokojenia w ten sposób potrzeb parkingowych mieszkańców, będzie na przykład można rozważyć zmianę przeznaczenia planowanych miejsc postojowych w pasie środkowym na alei Wojska Polskiego np. na deptak.