Dlaczego autobus elektryczny?

Wprowadzenie autobusu elektrycznego w przestrzeń alei Wojska Polskiego jest częścią projektu w którym Miasto Szczecin bierze udział. W tej chwili korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacje na poziomie 50% w ramach posiadanych przez Fundusz środków własnych-krajowych), realizując z własnej inicjatywy zadanie pn. „Program elektromobilności miasta Szczecin”. W ramach zadania w 2017 r. zrealizujemy trzy projekty o łącznej wartość 1,55 mln zł (planowane dofinansowanie z WFOŚiGW ok. 750 tys. zł). Pierwszy z projektów pozwolił już na zakup dla jednostek miejskich 4 samochodów elektrycznych (dostawa na przełomie czerwca i lipca br.), w ramach kolejnego projektu jeszcze przed końcem br. mamy nadzieję zakupić kolejne 4 samochody elektryczne – miasto uzyska tym samym łącznie 8 samochodów, dzięki dotacji WFOŚiGW inwestując środki własne porównywalne jak przy zakupie tradycyjnych pojazdów spalinowych, a odnosząc wymierne korzyści ekologiczne, a przede wszystkim oszczędności eksploatacyjne (związane zarówno z zasilaniem pojazdów jak i naprawami). Trzeci projekt dotyczy budowy do końca br. trzech stacji szybkiego (trwającego ok. 30 minut) ładowania samochodów elektrycznych, tak by mieszkańcy, którzy jako pierwsi zdecydują się na zakup samochodów elektrycznych mieli dostęp do możliwie nowoczesnej (szybkiej) infrastruktury ładowania. Liczymy również w przyszłości na udział w pilotażowym programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do którego zgłosiliśmy swój akces, a który pozwoli nam (w połączeniu ze środkami WFOŚiGW) wprowadzić elektryczną linię autobusową w przestrzeń alei Wojska Polskiego.