Czy Miasto ma pomysł na zagospodarowanie alei oprócz poprawy jej wyglądu? Propozycje dla przedsiębiorców?

Tym obszarem działań zajmie się m.in. punkt konsultacyjny i doradca ds. rewitalizacji. Obie funkcje powołane zostały właśnie po to, by integrować i aktywizować mieszkańców, zapoznawać ich z planami rewitalizacji i zachęcać do współudziału w procesie rewitalizacji. Rolą doradcy będzie również:

  • współpraca przy aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin,
  • udział w opracowaniu modelu współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie działań poprawiających estetykę budynków mieszkalnych oraz modelu współpracy z właścicielami i użytkownikami lokali usługowych w zakresie aranżacji witryn i reklam,
  • uczestniczenie w roli mediatora w konsultacjach społecznych, spotkaniach ze wspólnotami, organizowaniu warsztatów dla mieszkańców na terenie wnętrza kwartału zabudowy mieszkaniowej (podwórka), w tym zorganizowaniu uporządkowania przestrzeni podwórka poprzez drobne prace remontowe oraz wprowadzenie zieleni i małej architektury,
  • współpraca z uczelniami wyższymi (kierunki architektonicznie, artystyczne) w celu wypracowania pomysłów na zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej,
  • organizacja warsztatów tematycznych, czy cykli spotkań z mieszkańcami: porady prawne, spotkania z ekspertami z danych dziedzin – współpraca z socjologami, ekspertami z zakresu rewitalizacji, mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, przedsiębiorczości, pomocy społecznej, przepisów prawnych i innymi.

Ponadto przygotowanie procesu rewitalizacji obszaru związanego z Aleją Wojska Polskiego obejmuje listę siedemdziesięciu pozycji dotyczących działań o charakterze społecznym, projektowym oraz w niewielkim stopniu także inwestycyjnych, m.in. 50 tys zł na zagospodarowanie jednego wnętrza kwartału oraz projekt wizerunkowy „Wstąp do Śródmieścia” mający na celu promocję tego obszaru oraz integracje podmiotów gospodarczych tam działających.

Należy zakładać, że poprawa estetyki i funkcjonalności kwartałów i samej alei, m.in. poprzez wprowadzenie uspokojonego ruchu, miejsc postojowych w pasie środkowy rozdzielających dwie jezdnie jednokierunkowe, sprawi że aleja Wojska Polskiego, bezpośrednio po przebudowie, przyciągnie swoimi nowymi walorami mieszkańców, co pozwoli nam na stworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju gospodarczego tego miejsca.

Partery obiektów w tym obszarze są w większości własnością prywatną, dlatego miasto nie ma możliwości wskazania co powinno się w nich znajdować – poza ogólną dyspozycją wynikającą z miejscowego planu zagospodarowania. Natomiast jesteśmy w stanie i chcemy stworzyć przyjazne warunki pozwalające przedsiębiorcom na inwestowanie w tym miejscu, konsolidowanie ich, czy negocjowanie profilu działalności.