Przebudowa al. Wojska Polskiego – Szczecin wygrywa przed KIO

 

Gmina Miasto Szczecin (w imieniu, której działa spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie) wygrała rozprawę przed Krajową Izbą Odwoławczą, w zakresie przetargu na przebudowę al. Wojska Polskiego.

Odwołanie w postępowaniu przetargowym zostało wniesione przez konsorcjum firm ROVERPOL Sp. z o.o. i ROVER Intraestructuras, SA. Konsorcjum to złożyło drugą ofertę pod względem ceny. Przetarg na realizację inwestycji wygrała Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Pozytywne rozstrzygnięcie w KIO, otwiera drogę do finalizowania kwestii formalnych, w zakresie podpisania umowy z firmą MTM – (pod warunkiem jeśli przegrany nie wniesie odwołania do sądu).

O inwestycji

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne:

ETAP I – obejmuje przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”.

ETAP II – obejmie wykonanie dokumentacji projektowej a następnie zrealizowanie prac budowlanych, polegających na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa.

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż: 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy dla I i II etapu realizacyjnego. 

Nadzór nad realizacją będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.