Prace wykończeniowe na ulicy Bożeny

Prace wykończeniowe na ulicy Bożeny

Jezdnia jest, chodniki są, oznakowanie również – na ulicy Bożeny trwają prace wykończeniowe.

Zdecydowana większość nowej infrastruktury ulicy Bożeny jest już gotowa. Wykonawca jest na etapie robót wykończeniowych. Montowane są barierki wzdłuż ciągów pieszych znajdujących się przy skarpach, wykonany zostanie także chodnik rampowy. W ramach robót dodatkowych aktualnie trwa budowa fragmentu chodnika wzdłuż ulicy 1 Maja, a w kolejnych dniach wykonawca zrealizuje montaż ogrodzenia na wysokości przystanku autobusowego Wilcza Wiadukt. Do zrealizowania pozostaną następnie prace porządkowe i przeprowadzony zostanie odbiór.

O inwestycji

Zadanie obejmuje m.in.:

  • wykonanie przebudowy istniejącego odcinka ul. Bożeny do strony ul. 1 Maja wraz z ciągami pieszo-rowerowymi;
  • budowę nowego odcinka drogi od końca przebudowywanego odcinka ul. Bożeny do północnego wyjścia z obiektu „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych do ul. Sczanieckiej;
  • wykonanie elementów stałej organizacji ruchu;
  • wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego;
  • budowę miejsc postojowych;
  • zagospodarowanie zieleni.

Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA. Koszt prac to ponad 13,5 mln zł brutto.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

 

*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie