Prace nocne na Placu Szarych Szeregów 

Prace nocne na Placu Szarych Szeregów 

W dniach 6-9 lipca na Placu Szarych Szeregów prowadzone będą roboty sieciowe. Oznacza to tymczasowe utrudnienia w ruchu wyłącznie w godzinach nocnych. 

Na czas prowadzenia robót, zajęte zostaną dwa z trzech pasów ruchu na jezdni ronda Szarych Szeregów znajdującej się przy wylocie z Alei Wojska Polskiego. Roboty prowadzone będą wyłącznie w godzinach nocnych tj. od godziny 22 wieczorem do godziny 5 rano. Prosimy o zachowanie uwagi.  

O inwestycji 

Inwestycja obejmuje przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Inwestycja obejmie ponadto przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowę sygnalizacji świetlnych, budowę oświetlenie ulicznego, budowę elementów małej architektury, budowę fontanny oraz zmianę organizacji ruchu w postaci wprowadzenia ruchu uspokojonego. Istotną częścią prac będzie zagospodarowanie terenu w postaci nasadzeń drzew i krzewów. Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, stanie się „zielonym salonem” naszego miasta. W ramach nasadzeń pojawią się drzewa o randze reprezentacyjnej dla naszego miasta, długowieczne i monumentalne. Znajdą się tam m.in. kolumnowe platany, będą również charakterystyczne dla Szczecina przepiękne magnolie. Projekt zakłada nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na Placu Zgody czy wzdłuż wieżowców sąsiadujących z Placem Zgody. Nasadzenia roślinności obejmą niemal kilometr zupełnie nowej alei. Znajdą się w niej nowe krzewy, trawy i byliny. 

Koszt przebudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego to ponad 43 mln zł. brutto. Z przebudową Alei Wojska Polskiego powiązana jest budowa węzła komunikacyjnego na Placu Zwycięstwa. Koszt prac wynosi blisko 39,8 mln zł. brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. 

Zobacz też: wojskapolskiego.szczecin.eu