„Porozmawiajmy o zabytkach”

Szczecin 03.11.2020 r.

BPM-IV.0530.289.2020.SC

„Porozmawiajmy o zabytkach”

Okazją do rozmowy będzie tworzony obecnie Gminny Program Opieki nad Zabytkami, który jest ważnym, strategicznym dokumentem kształtującym politykę publiczną w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w naszym mieście. Chcesz mieć wpływ na priorytety miasta? Weź udział w konsultacjach!

Praca nad dokumentem ma być okazją do rozmowy z mieszkańcami na temat zabytków, sposobów ich ochrony, wartości jaką mają dla różnych grup społecznych oraz ich priorytetów.

– Autentyczna wartość dziedzictwa rodzi się na styku wymiany doświadczeń, ścierania poglądów, poszukiwania porozumienia i identyfikacji różnic, jednym słowem, rodzi się poprzez spotkanie z drugim człowiekiem – mówi Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków. –  Wychodząc z tego założenia chcemy poszukać tych wartości razem z mieszkańcami Szczecina, spotkać się, aby podyskutować czym jest dziedzictwo naszego miasta dla jego mieszkańców, jak jest postrzegane i jak może być wykorzystywane dla budowania postaw odpowiedzialności zarówno za jego zachowanie, ale również właściwe użytkowanie.

Jeśli chcesz poznać założenia projektu  Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, wziąć udział w dyskusji na ten temat, lub masz swoje zdanie i pomysły dotyczące udziału społecznego w sprawowaniu ochrony i opieki nad zabytkami (m.in. współpracy  pomiędzy organem administracji konserwatorskiej, właścicielem zabytku a organizacją pozarządową, współpracy w typowaniu lokalnych zasobów zabytków do ujęcia w Gminnej Ewidencji Zabytków, sygnalizacji społecznej zagrożeń w obszarze ochrony zabytków) weź udział w konsultacjach.

Spotkajmy się online

Startujemy dziś tj.3 listopada 2020 r.,  konsultacje potrwają równy miesiąc (do 3 grudnia 2020 r.). W tym czasie chcemy nie tylko przedstawić Wam podstawowe założenia programu, ale przede wszystkim skonsultować je, przedyskutować i zebrać opinie.

– Nie chcemy, aby dokument ten był tylko nudnym zbiorem przepisów i listą życzeń, chcemy by w jak największym stopniu odpowiadał rzeczywistym zagrożeniom, wykorzystywał istniejące szansy, rozwiązywał faktyczne problemy oraz wychodził naprzeciw zidentyfikowanym potrzebom społecznym w tym zakresie – dodaje Michał Dębowski. –  Dlatego tak ważny jest Wasz głos!

W ramach konsultacji zorganizowane zostaną 2 spotkania – jedno eksperckie dla organizacji społecznych oraz zawodowych związanych z ochroną zabytków oraz badaniem i popularyzacją lokalnego dziedzictwa kulturowego, drugie – w formie otwartych warsztatów dla wszystkich chętnych mieszkańców.

Terminy spotkań:

  1. 17 listopada 2020, godz. 17.00 – z przedstawicielami organizacji pozarządowych i organizacji branżowych.
  2. 24 listopada 2020, godz. 17.00 – warsztaty otwarte.

Uwaga! Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią wszystkie spotkania konsultacyjne odbędą się w formule online za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Wszelkie szczegóły zostaną podane z odpowiednim wyprzedzeniem przez organizatora spotkań Stowarzyszenie „Idee przez miasto”.   

Napisz do nas

Konsultacje prowadzone będą również w formie ankiet dostępnych na stronie internetowej www.konsultuj.szczecin.pl  oraz w formie papierowej:

– do pozostawienia w urnach na terenie Urzędu Miasta i filii urzędu przy ul. Rydla

Przez cały czas trwania konsultacji dostępna będzie specjalna  skrzynka mailowa pod adresem: zabytki@um.szczecin.pl, na którą mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi i propozycje dotyczące tematyki konsultacji.

Centrum Informacji Miasta

Urząd Miasta Szczecin